Jak pozwać Proamę?

Do zeszłego roku pod marką Proama krył się ubezpieczyciel zza naszej południowej granicy, czeski odpowiednik naszego PZU S.A. – czyli Česká pojišťovna S.A.

Proama- czy jak kto woli Česká pojišťovna S.A.działała w Polsce za pośrednictwem swojego oddziału zarejestrowanego w polskim KRS-ie tworzyło to pewne komplikacje, zwłaszcza w kontekście jednego z orzeczeń Sądu Najwyższego, w którym to wyroku Sąd Najwyższy odmówił legitymacji biernej- a więc możliwości bycia pozywanym oddziałowi ubezpieczyciela pochodzącego z terenu Unii Europejskiej.

Szerzej na ten temat pisałem TUTAJ.

W każdym razie do końca 2015 r. sprawa była dość oczywista. W sytuacji gdy sami byliśmy ubezpieczeni w Proamie, albo też szkodę w naszym majątku spowodował  ktoś kto z tytułu OC był w tejże Proamie ubezpieczony wówczas należało pozywać Ceską Pijstovnie S.A. z siedziba w Pradze. Jednakże aby nie musieć prowadzić sporu z Czechami i do tego wydawać krocie na tłumaczenia pozwu na język czeski należało w petitum pozwu wskazać, iż czeski ubezpieczyciel działa za pośrednictwem swojego oddziału w Polsce.

Od 1 stycznia 2016 r. sytuacja ta sie skomplikowała. Oddział Ceskiej Poijstovni w Polsce został bowiem przejęty przez Towarzystwo Ubezpieczeń Generali S.A. Od poczatku stycznia pod marka Proama kryje sie więc inny ubezpieczyciel, a konkretnie jego oddział.  Przy czym trzeba odróżnić sytuację posiadaczy polis lub poszkodowanych przez kierowców ubezpieczonych w Proamie przed 1 stycznia 2016 r. i po tej dacie.

W zasadzie jak sprawcą szkody z OC jest kierowca, który kupił polisę w Proamie lub sami kupiliśmy np. AC w tym roku, to sprawa jest prosta.

Stroną względem nas zobowiązaną jest Proama oddział Towarzystwa Ubezpieczeniowego Generali.

Trochę więcej zamieszania jest z sprawami, które dotyczą zdarzeń powstałych przed 1 stycznia 2016 r. lub też po tej dacie a wynikających z umów zawartych przed tą graniczną datą.

W zasadzie bowiem formalnie w tym czasie podmiotem, z którym zawarliśmy umowę lub, który ponosi odpowiedzialność gwarancyjną z tytułu odpowiedzialności cywilnej swojego ubezpieczonego jest  nadal Ceska Poijstovnia. formalnie więc uważam, iż nie popełnilibyśmy błędu kierując pozew w takiej sytuacji przeciwko czeskiej spólce ubezpieczeniowej. Nawet bowiem jeżeli doszło do przejęcia portfela klientów i zobowiązań Proamy na rzecz Generali, to o tej sytuacji nikt ubezpieczonych nie informował, a w szczególności nie występował  o zgodę na przejęcie długu.

Niemniej jednak w decyzjach, które wydawane są w rozpoznawanych przez Proame sprawach widnieje najczęściej informacja aby pozywać; Proama Oddzial T.u. Generali S.A.

Co więcej na stronie www Proamy czytamy:

:Wszystkie umowy ubezpieczenia są ważne i będą realizowane zgodnie z obowiązującymi zapisami, OWU oraz standardami Proama. Zgodnie z prawem i z zawartą umową Generali T.U. S.A. przejmuje cały portfel klientów wraz ze zobowiązaniami i umowami. Transakcja ta podlegała zatwierdzeniu nadzoru finansowego w Polsce, Czechach. Nadzór finansowy dba o bezpieczeństwo klientów instytucji finansowych. Proama jest również członkiem Polskiej Izby Ubezpieczeń i współpracuje z polskim Ubezpieczeniowym Funduszem Gwarancyjnym.”

Co za tym idzie skoro samo Generali wskazuje na siebie jako podmiot, który przejęło zobowiązania poprzednika, to wydaje sie, iż równie właściwym w przypadku tych starszych zobowiązań będzie wskazanie Generali jako pozwanego w ewentualnym procesie.

Reklama

Autor: bartoszkowalak

Nazywam się Bartosz Kowalak i jestem prawnikiem, radcą prawnym, do tego jeszcze wspólnikiem w Kowalak Jędrzejewska i Partnerzy Kancelaria Prawna w Poznaniu. Kilka informacji więcej można znaleźć na naszej stronie http://www.prawnikpoznanski.pl. W zasadzie od początku kariery zawodowej miałem i nadal mam do czynienia z sprawami związanymi z dochodzeniem odszkodowań, czy to za wypadki drogowe, czy inne zdarzenia powodujące, iż u jednej osoby z winy drugiej dochodzi do powstania szkody na osobie lub w majątku. W skrócie można by więc napisać, iż obracam się w dziedzinie, która można by dla potrzeb niniejszego bloga nazwać prawem odszkodowań. Prawem odszkodowań- a więc odpowiedzią na pytanie, kto, za co, komu i ile ma zapłacić, gdy zawinił. Temat ten w zasadzie sprawia mi satysfakcję zawodową, tak więc jest to dziedzina prawa,z która lubię się mierzyć. Dlatego też postanowiłem także poza polem działania jakim jest sądowa wokanda spróbować moich sił także poprzez to medium jakim jest niniejszy blog. Chciałbym tutaj pisać o ciekawych rzeczach, często ciekawostkach, związanych z odszkodowaniami. Podzielić się moimi przemyśleniami czy też może udzielić jakieś rady. Drugą gałęzią, której poswięcam sporo uwagi sa sprawy spadkowe: Tak poza tematem bloga zapraszam do zapoznania się z oferta prowadzenia spraw spadkowych. Tak się złożyło, iż poza odszkodowaniami jest to druga gałąź prawa, którą się zajmuję: https://prawospadkowepoznan.pl/

23 myśli na temat “Jak pozwać Proamę?”

 1. jeśli można zauważyć Pozwaną nie może być w tej sytuacji Oddział ponieważ nie ma on osobowości prawnej. Pozwanym jest T.U. Generali S.A.

  Polubienie

 2. Oczywiście Panie Bartoszu, ale wydaje mi się, że intencją postu jest określenie podmiotu, który należny pozwać, adres do doręczeń wynika już z KRS. W obecnej sytuacji nieprawidłowe byłoby wskazywanie jak poucza PROAMA w decyzjach, jako pozwanego Proama Oddzial T.U. Generali S.A. Nawet prawnicy i sędziowie mają obecnie problem z przekształceniami Proamy, Liberty, czy Avanssur i prawidłowym określeniem pozwanego. Swoją drogą (przynajmniej z mojego doświadczenia ) na pouczenia Ubezpieczycieli raczej nie należy zwracać uwagi bo często mijają się z obowiązującymi przepisami. Pozdrawiam

  Polubienie

 3. Witam. Ja chce właśnie wystąpić o zadośćuczynienie. Wypadek miałam w styczniu 2016 r, nie wiem kiedy sprawca kolizji zawarł umowę z Proama. Jak zatem prawidłowo określić pozwanego by nie narazić się na koszty za złe wskazanie pozwanego?

  Polubienie

   1. Szanowny Panie Mecenasie,
    A jak to teraz jest z dawnym Liberty? Miałam szkodę w zeszłym roku na wiosnę i chcę teraz wystąpić do sądu o odszkodowanie z OC. Zgodnie z Pana wskazówkami na blogu napisałam, że pozywam Liberty Seguros, działający przez Oddział w Polsce i podałam adres tego oddziału polskiego. Z tego co teraz czytam to ten oddział został przejęty przez AXA TU SA. Czytam też, że polski oddział LibertyI jest obecnie w likwitacji. I teraz kogo mam pozwać???? Czy już AXA? Pomocy

    Polubienie

    1. Dzień dobry,

     Sprawę mam już przetestowaną więc mogę na podstawie doświadczenia sądowego już odpowiedzieć, a nie tylko teoretycznie.

     Proszę pozwać AXA Ubezpieczenia- czyli podmiot, który przejął Liberty Ubezpieczenia,
     jak Pani pozwała Liberty, to też się nic nie stało tylko tyle, że w toku procesu będzie Pani musiała zmienić pozwanego, na co i Axa wyraża zgodę.

     Kilkanaście lat temu, jeszcze w oparciu o nieobowiązujące już przepisy Sąd Najwyższy podjął uchwałę z dnia 21 października 1994 r.(III CZP 133/94), w której stwierdził, iż:

     „W sprawie z powództwa ubezpieczającego o roszczenia wynikające z umowy ubezpieczenia objętej umową o przeniesienie portfela, przewidzianą w art. 66 ustawy z dnia 28 lipca 1990 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. Nr 50, poz. 344 ze zm.) legitymowanym biernie jest wyłącznie ubezpieczyciel przejmujący portfel.”

     Co prawda wyżej przywołany art 66 już nie obowiązuje, niemniej jednak uchwała ta w praktyce sądowej ciągle jest akceptowana.

     Tak więc moim zdaniem spokojnie może Pani pozywać AXE- ( tylko te właściwą z powiadomienia o cesji, bo jest kilka spółek z AXĄ w tytule).

     Pozdrawiam

     Polubienie

     1. Dziękuję za niezwykle szybką odpowiedź! Rzeczywiście mam w jednym z pism od ubezpieczyciela informację o przejęciu Oddziału Liberty przez „AXA Ubezpieczenia TUiR SA” i w takim razie pozywam AXA. Jest Pan świetnym mecenasem i dziękuję, że dzieli się Pan swoją wiedzą.

      A tak na marginesie uważam, że to absurd, że pokrzywdzenie w wypadkach lub mecenasi muszą aż tak uważać i nie ma możliwości sprostowania tego w toku sprawy (tak jak w ten słynnej sprawie z Łodzi, którą Pan opisywał w której pozwano oddział) – tak naprawdę to jest niejako przerzucanie ryzyka na poszkodowanego, który może zgubić się w tych meandrach i być może błędnie pozwie kogoś i straci koszta albo i nawet przedawnienie

      Polubienie

 4. Dzień dobry. Interesujący wpis – gratuluję. W nawiązaniu do niego – kolizja drogowa w dniu 7.4.2017 r. W pouczeniu od rozstrzygnięcia proama wskazuje: ,,Ponadto informujemy, że w przypadku kwestionowania przedmiotowej decyzji można dochodzić roszczeń na drodze postępowania sądowego przeciwko Generali T.U. S.A. Powództwo o roszczenie wynikające z umowy ubezpieczenia można wytoczyć według przepisów o właściwości ogólnej albo przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby ubezpieczającego, ubezpieczonego lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia, jak również przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania spadkobiercy ubezpieczonego lub spadkobiercy uprawnionego z umowy ubezpieczenia”.
  Rozumiem zatem, że w pozwie wskazuję Generali , a nie oddziały czy jeszcze jakoś inaczej? Pozdrawiam

  Polubienie

 5. Bardzo przydatny artykuł, zwłaszcza, że zarówno na stronie Generali, jak i Proamy brak jest szerszego – i co ważniejsze – jednoznacznego wyjaśnienia.

  Czy wiadomo na jakich zasadach Generali „przejęło” Proamę? Dla czeskiej spółki Proama była wyłącznie oddziałem zagranicznego podmiotu. Obecnie Proama dla Generali to oddział krajowego podmiotu. Nastąpiło zbycie oddziału jako przedsiębiorstwa? Wydzielono część czeskiej spółki i przejęto ją? Nie do końca wiem jak rozumieć określenie „przejęcie portfela klientów”. Przecież bez mojej zgody nie może być dokonana zmiana dłużnika.

  Problem dotyczy mnie osobiście, ponieważ miałem wypadek pod koniec września 2015 r., a pozwałem czeską spółkę (w lutym 2016 r.). Nie do końca jestem pewien czy zrobiłem dobrze, chociaż cała korespondencja prowadzona była z czeską spółką. Im zgłaszałem szkodę, oni oferowali mi częściowe naprawienie szkody. W żadnym piśmie, stopce maila, pouczeniu nie przewinął się wątek Generali. W procesie też ten zarzut nie padł.

  Z góry dziękuję za pomoc w dookreśleniu problemu.

  Polubienie

  1. Zapomniałem dodać, że wątpliwości pojawiły się po wskazaniu przez Pana jako granicznej daty 1 stycznia 2016 r. W KRS Generali informacja o tym, że Proama została oddziałem Generali figuruje od września 2015 r. czego wcześniej niestety nie zauważyłem… Nie bardzo wiem, skąd się formalnie wzięła informacja o 1 stycznia 2016 r. Rozumiem, że nawet tak proama wskazuje na swojej stronie internetowej, ale dlaczego?

   Polubienie

  2. Dzień dobry, bez Pana zgody nie może mieć miejsca zmiana dluznika chyba, ze ustawa stanowi inaczej. Tutaj ustawa o dzialalnosci ubezpieczeniowej taka instytucje przewiduje.
   Generalnie wedliug SN w takiej sytuacji legittymowany jest przejmujący. Choc z praktyki wynika, iż ubezpieczyciela nie uzywaja tego argumentu jako argumentu za oddaleniem sprawy.

   Polubienie

 6. Witam. miałem wypadek 1. lutego 2015r. – sprawca kierowca z PROAMY – zgłosiłem szkodę 31. marca 2017r. – częściowo uznali – pouczając mnie o możliwości wytoczenia powództwa przeciwko GENERALI T.U.? czyli pozywamy GENERALI TU?

  Polubienie

 7. Witam,
  mam pytanie a jak by wyglądała sprawa z okresleniem powództwa przeciwko Euro Insurances IRL – Leopardstown, Dublin 1? Trzeba jako pozwanego określać Euro Insurances IRL – Leopardstown, Dublin 1? Szkoda miała miejsce w polsce, likwidującym jest Van Ameyde Polska. Należy wszystkie pozwy tłumaczyć?
  pozdrawiam

  Polubienie

 8. Panie Mecenasie, a co z przedawnieniem w przypadku błędnego wskazania w pozwie Proamy – oddziału Generali. W przypadku wezwania do udziału w sprawie na podstawie 196 k.p.c w zw. z 198 k.p.c. wnosząc uprzednio pozew z błędnie oznaczonym pozwanym przerwany został bieg przedawnienia, czy też nie?

  Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

%d blogerów lubi to: