Ubezpieczenia komunikacyjne: Kiedy zakład ubezpieczeń stosuje zwyżki?

 High_school_girls_learn_the_art_of_automobile_mechanics

Ostatnio pisałem, może trochę ogólnie, o systemie zniżek jakie można otrzymać przy zawieraniu umów ubezpieczeń komunikacyjnych, dzisiaj na odwrót o zwyżkach. Podwyższenia składki stosowane przez ubezpieczycieli możemy podzielić na związane z przedmiotem ubezpieczenia, z osobą kierowcy, a także z wybranym przez nas zakresem ubezpieczenia.

Stosowane zwyżki składki z uwagi na ubezpieczany pojazd:

 • szkodowy przebieg pojazdu

  Odwrotność bezszkodowego przebiegu, za który dostajemy u ubezpieczycieli zniżki. Skoro zatem ubezpieczyciel z jednej strony nagradza swoich ubezpieczających za bezpieczną jazdę, to jednocześnie nie waha się zwiększyć żądanej składki w sytuacji, gdy na drodze zaliczyliśmy kolizje lub wypadek. W sytuacji, gdy towarzystwo ubezpieczeniowe zostało zmuszone do wypłaty odszkodowania, to w kolejnym roku albo podwyższy naszą składkę, albo też naszą zniżkę zredukuje o 10-20%. Może się również zdarzyć, iż od razu stracimy wszystkie zniżki, gdy w danym okresie ubezpieczenia dorobiliśmy się więcej niż jednej kolizji. Nadmienić można, iż ubezpieczalnie za dodatkową, a jakże, składką proponują też wykupienie sytemu ochrony zniżek.

 • przebieg i wiek ubezpieczanego pojazdu mechanicznego

  Co oczywiste, im pojazd starszy, lub bardziej wysłużony, tym bardziej prawdopodobne jest ryzyko powstania usterki, która może być powodem wypadku. Raczej ubezpieczyciele nie stosują zwyżek w pojazdach kilkuletnich. Po tym okresie zwyżka może narastać.

 • rodzaj przeznaczenia pojazdu

  Ubezpieczyciele mogą żądać od nas zwiększonej składki w zależności od sposobu wykorzystania pojazdu. Im samochód częściej użytkujemy, tym większe ryzyko powstania szkody. Dlatego też większe pieniądze na składkę muszą przeznaczyć taksówkarze, nauka jazdy, wypożyczalnie pojazdów, albo właściciele pojazdów sportowych. Wzrost składki w tym ostatnim przypadku sięgać może nawet kilkuset procent.

 • region kraju, w którym jesteśmy ubezpieczeni

  Dla ryzyka powstania szkody nie bez znaczenia jest również region, w którym tym samochodem będziemy się poruszać. Raczej szanse na złapanie kolizji mamy w Warszawie, niż w mazurskiej wsi- mniejszy ruch.

 • liczba miejsc w samochodzie

  Składkę na  OC możemy zapłacić nawet o kilkadziesiąt % większą, gdy poruszamy się pojazdem więcej niż pięcioosobowym. W razie bowiem spowodowania przez kierowcę 7-osobowego pojazdu wypadku, zakład ubezpieczeń teoretycznie musiałby wypłacić odszkodowanie aż sześciu pasażerom, a co za tym idzie poniósłby większą stratę.

 • marka pojazdu

  Posiadanie niektórych samochodów łączy się również z większym ryzykiem ich kradzieży. Tym samym i składka będzie większa. Niektóre także auta powodują większą chęć ich użytkowników do „ostrzejszej” jazdy i również te okoliczność ubezpieczyciel potrafi wziąć pod uwagę przy kalkulacji składki.

  Zwyżki składki związane z osobą właściciela:

 •  

  wiek właściciela pojazdu

  Jeżeli jesteśmy młodym, albo świeżo co upieczonym kierowcą, to mamy szanse zapłacić więcej. W zasadzie chyba każdy ubezpieczyciel decyduje się na zwiększenie wysokości składki nawet o 40 procent dla kierowców którzy nie ukończyli 25. lub 26. roku życia. Dlatego też tak popularne są kombinację własności auta – młody kierowca i jego 60 letni dziadek. Z koniecznością zapłacenia zwiększonej składki (np. o 20%) musimy się nieraz liczyć także wówczas, gdy ukończymy 70 lat.

 • okres posiadania prawa jazdy

  Podobne ryzyko istnieje w stosunku do kierowców z „zielonym liściem” którzy prawo jazdy posiadają krócej niż kilka lata. Dla takich kierowców składka także ulegnie zwiększeniu, zwykle o 10-20%.

  Zwyżki związane z zakresem ubezpieczenia

  W przypadku ubezpieczenia autocasco poza posiadanymi przez nas i nasz samochód cechami na wysokość składki wpłynie także, to czy zdecydujemy się na przedstawioną nam opcję podstawową, która przenosi na nas część ryzyka powstania szkody, czy też za dodatkową składką klauzule te nie będą miały zastosowania. Tego typu podwyższenia wysokości składki będą jednak występowały wyłącznie przy ubezpieczeniu autocasco. Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej jest bowiem uregulowane odgórnie przepisami rangi ustawowej.

 • wykupienie udziału własnego

  W polisie AC często zastrzegany jest tzw udział własny, a więc ograniczenie odpowiedzialności ubezpieczyciela do pewnego określonego pułapu, powyżej którego odpowiedzialność za powstałą szkodę obciążać będzie ubezpieczonego. W ubezpieczeniu autocasco jest to zwykle 10%. Gdybyśmy więc chcieli uniknąć udziału własnego w szkodzie, to za dopłatą ok. 10-15% wysokości składki zakład ubezpieczeń zniesie udział własny.

 • wykupienie amortyzacji

  Pojazd, który ubezpieczamy zwykle jest już pojazdem kilkuletnim. Natomiast gdy dochodzi do kolizji, to do naprawy pojazdu niezbędny jest często zakup nowych części. W tej sytuacji towarzystwa ubezpieczeniowe powołując się właśnie na „amortyzację”, czy też na „rynkowy ubytek wartości części” zmniejszają kwotę odszkodowania o ustalony przez siebie procent, odpowiadający stracie wartości ulegających wymianie części pojazdu. Oczywiście za zapłatą dodatkowej składki amortyzacja może zostać zniesiona. Amortyzacja zależna jest od wieku ubezpieczanego pojazdu i zaczyna się od pułapu 10-15% przy pojazdach starszych niż 3-letnie, dochodząc nawet do kilkudziesięciu % przy pojazdach starszych niż 10-letnie.

 • wykupienie redukcji sumy ubezpieczenia

  Polisa AC opiewa na określoną w niej sumę ubezpieczenia, która zwykle równa jest wartości pojazdu w chwili zawierania umowy. Do wysokości tej kwoty ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność. Może się zdarzyć, iż w okresie ubezpieczenia będziemy uczestniczyli w więcej jak jednej szkodzie, wówczas z każdą wypłaconą kwotą odszkodowania suma ubezpieczenia ulegałaby zmniejszeniu. Wówczas nasz pojazd nie byłby w pełni ubezpieczony. Oczywiście za zapłatą dodatkowej składki  możemy tę redukcję sumy ubezpieczenia wykupić.

  Tak jak i przy zniżkach tak i w sytuacji stosowania  zwyżek ubezpieczyciele mają pełną swobodę co do ich stosowania. Warto więc zapoznać się z propozycjami kilku towarzystw zanim zdecydujemy się na wybór konkretnej oferty. Przy odpowiednim doborze ubezpieczenia możemy być później spokojniejsi o satysfakcjonujące nas zakończenie procesu likwidacji szkody.