Poprzednie posty

 1. Dzień dobry

 2. O ryzykach związanych z korzystaniem z korzystaniem z firm odszkodowawczych
 3. Konsekwencje jazdy po pijaku- czyli o regresie nietypowym.
 4. Niedozwolone części używane- czyli kiedy warsztat musi skorzystać z części nowej
 5. Odszkodowanie za koszty opieki nad osobą bliską
 6. O zmianie przepisów i odszkodowaniach
 7. O legitymacji biernej zagranicznych zakładów ubezpieczeń i ich oddziałów- czyli kogo ma pozwać pokrzywdzony.
 8. Kiedy płacimy za skutki wypadku, mimo iż mamy wykupione OC? Czyli znów o regresie nietypowym.
 9. Dzień bez śmiertelnego wypadku
 10. Przyczynienie a odmowa poddania się zabiegowi operacyjnemu
 11. Nowy wspaniały Świat
 12. Kluczyki w płaszczu, dowód rejestracyjny w torebce – czyli odmowa wypłaty z AC wskazującej na rażące niedbalstwo.
 13. Rzecznik Ubezpieczonych o stawkach za robociznę blacharską i lakierniczą
 14. Odpowiedzialność zarządcy drogi za skutki zdarzeń drogowych- kiedy zasada ryzyka
 15. Poselskie pomysły na powódź pozwów o najem pojazdu zastępczego
 16. Odmowa wypłaty zadośćuczynienia z uwagi na brak trwałego uszczerbku na zdrowiu.
 17. Zderzenie z dzikiem- czy mamy szansę na odszkodowanie
 18. O sprzecznym z prawami rynku wynajmie pojazdów zastępczych.
 19. Jeszcze raz o najmie pojazdów zastępczych
 20. Niedoubezpieczenie- małe zamieszanie w sporach z ubezpieczycielami dzięki Sądowi Najwyższemu.
 21. Podatek od zadośćuczynienia
 22. Wartość rzeczywista a wartość odtworzeniowa
 23. Zadośćuczynienie z przymrużeniem oka
 24. Koszty parkowania powypadkowego a odszkodowanie
 25. Czy sprawca wypadku obowiązany do zapłaty zadośćuczynienia lub nawiązki w postępowaniu karnym może żądać jej zwrotu od zakładu ubezpieczeń?
 26. OC, odszkodowanie a rowery na samochodowym dachu
 27. Nowe Rekomendacje Komisji Nadzoru Finansowego dotyczące zasad wypłaty zadośćuczynień dla poszkodowanych w wypadkach samochodowych i ich rodzin
 28. Utrata wartości handlowej pojazdu
 29. Czy brak zapiętych pasów zawsze powoduje przyjęcie przyczynienia się?
 30. Czy nadchodzi likwidacja możliwości naprawy aut na tzw. kosztorys?
 31. Odszkodowanie z OC sprawcy – utrata wartości handlowej pojazdu. Czy zawsze ma miejsce?
 32. Jak wyliczyć odszkodowanie odpowiadające kosztom opieki nad osobą najbliższą?
 33. Czy skorzystanie z uprawnienia do świadczenia z polisy na życie wiąże się z koniecznością przyjęcia spadku ?
 34. Zadośćuczynienie za uraz kręgosłupa- uraz biczowy vel smagnięcie batem. Czy należy się odszkodowanie i ile się należy?
 35. O wytycznych w sprawach ubezpieczeniowych i odszkodowawczych
 36. Czy nietrzeźwość uczestnika wypadku zawsze powoduje zmniejszenie odszkodowania.
 37. Jaki jest zakres odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń w OC komunikacyjnym?
 38. Kogo pozwać sprawcę czy jego ubezpieczyciela, a może obu?
 39. Podróż z pijanym kierowcą radykalnie zmniejsza szanse na odszkodowanie.
 40. O przedawnieniu roszczenia o odszkodowanie
 41. Jakie kary za brak OC?
 42. Jak można wygrać z Wartą Uwagi do „podchwytliwej” praktyki ubezpieczyciela przy szkodach całkowitych.
 43. Pożar samochodu – samozapłon, podpalenie jak wygląda kwestia odszkodowania?
 44. Odszkodowanie za śmierć osoby bliskiej a zasiłek pogrzebowy
 45. W jakim zakresie przysługuje zwrot kosztów za holowanie pojazdu.
 46. Sprawca kolizji odwołał swoje oświadczenie.
 47. Czy brak zapiętych pasów zawsze uzasadnia przyjęcie przyczynienia się przez ubezpieczyciela? Rozwinięcie tematu.
 48. Czy można odstąpić od polisy zawartej przez internet – online?
 49. Odszkodowanie za uszkodzenie pojazdu zabytkowego
 50. Zadośćuczynienie za gwałt – ile można się domagać ofiara od sprawcy?
 51. Odszkodowanie za koszty holowania w godzinach nocnych i w święta z dodatkiem?
 52. Przedawnienie roszczeń o odszkodowanie za hałas wobec lotniska Ławica w Poznaniu
 53. Współczynnik odchylenia przy lakierowaniu – sprytna sztuczka ubezpieczyciela na obniżenie odszkodowania
 54. Czy zakład ubezpieczeń może wstrzymać się z wydaniem decyzji, zapłatą odszkodowania do czasu zakończenia postępowania karnego?
 55. Kiedy decyzja zakładu ubezpieczeń nie wpływa na bieg przedawnienia. I gdzie można znaleźć mały haczyk
 56. Czy uszkodzenie pojazdu z uwagi na niedomknięcie drzwi można kwalifikować jako rażące niedbalstwo uzasadniające odmowę wypłaty odszkodowania?
 57. Czy odszkodowanie za uszkodzenie rzeczy obejmuje także wartość sentymentalną?
 58. Stałe kwoty zadośćuczynienia za śmierć osoby bliskiej- nowy pomysł KNF
 59. Ile kosztuje wypadek komunikacyjny?
 60. Czy można od ubezpieczyciela żądać zwrotu kosztów prawnika mimo, iż sprawa nie trafiła do Sądu?
 61. Czy ubezpieczyciel zwraca koszty prywatnego leczenia?
 62. Ograniczenie powództwa o odszkodowanie a przerwanie biegu przedawnienia
 63. Jak zakwestionować wartość wraku wyliczoną przez Ubezpieczyciela?
 64. Czy należy się odszkodowanie za koszty prywatnej operacji?
 65. Czy można mówić o przyczynieniu się do wypadku z uwagi na brak zapiętych pasów, gdy samochód nie był w te pasy wyposażony?
 66. Odszkodowanie z AC (autocasco) w wariancie serwisowym bez potrąceń- także wtedy, gdy poszkodowany nie przedstawił rachunków
 67. Czy należy się odszkodowanie za koszty prywatnie przeprowadzanej rehabilitacji?
 68. Odszkodowanie za overbooking dla całej rodziny
 69. Co się należy ofierze wypadku ?
 70. Dziedziczenie prawa do zadośćuczynienie
 71. Zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej – biegły psychiatra nie jest zawsze potrzebny!
 72. Dziedziczenie zadośćuczynienia za śmierć osoby bliskiej
 73. Zwrot kosztów pogrzebu z OC sprawcy wypadku?
 74. Powaga rzeczy ugodzonej – czyli zastanów się dwa razy zanim podpiszesz ugodę!
 75. Ile trwa sprawa o zadośćuczynienie?
 76. O ryzyku jazdy bez OC
 77. Jednorazowe odszkodowanie zamiast renty
 78. Czy ubezpieczyciel możne pomniejszyć odszkodowanie o przyznany zasiłek pogrzebowy?
 79. Ile odszkodowania za złamanie ręki?
 80. Kara za brak OC nie podlega dziedziczeniu
 81. Ile odszkodowania za złamany nadgarstek (uraz nadgarstka)?
 82. Koszty naprawy auta dla potrzeb szkody całkowitej przy AC – Czyli jak się wylicza szkodę całkowitą przy autocasco?
 83. Do wypadku nie doszło w podanych okolicznościach – czyli o braku korelacji uszkodzeń
 84. Co grozi za wyłudzenie odszkodowania – rzecz o oszustwie ubezpieczeniowym
 85. Polisy Oc drożeją o 40% – Czy to faktycznie zła wiadomość dla kierowców?
 86. Ile odszkodowania za złamany obojczyk?Ile odszkodowania za złamany obojczyk?
 87. Zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej- czy brak leczenia ma wpływ na wysokość zadośćuczynienia?
 88. Współczynnik ekspercki- Czyli jak ubezpieczyciel obniża wysokość odszkodowania przy wyliczeniu szkody całkowitej.
 89. Czy warto wnosić apelacje od wysokości kwoty zawartej w wyroku zasądzającym zadośćuczynienie?
 90. Kierowca lawety z własnej kieszeni będzie musiał wysupłać milion!!!
 91. Ubezpieczyciele proponują odszkodowanie ryczałtowe zamiast roszczenia o wynajem pojazdu zastępczego
 92. W jakiej wysokości odszkodowanie za złamaną kość łonową – miednicę?
 93. Pomniejszenia kwoty odszkodowania o hipotetyczną marżę – czyli jak ubezpieczyciele zmniejszają wysokość odszkodowania przy szkodzie całkowitej
 94. Sąd Najwyższy o niedoubezpieczeniu- ważny wyrok dla konsumentów.
 95. W jakiej wysokości odszkodowanie za pękniętą śledzionę?
 96. Jaki jest termin na odwołanie od decyzji ubezpieczyciela?
 97. Liberty Ubezpieczenia znika z rynku
 98. W jaki sposób Czytelnicy wyszukują mój blog?
 99. Zwrot nawiązki od zakładu ubezpieczeń- Sąd Rejonowy w Poznaniu nie ma wątpliwości.
 100. Wpis numer 100!
 101. Jak pozwać Proamę?
 102. Praktyki LINK 4 dotyczące przedłużania umów OC pod lupą UOKIK-U
 103. Czy warto odwoływać sie od decyzji ubezpieczyciela?
 104. Kierowcy rezygnują z OC? Bo ich nie stać?
 105. Czy należy się odszkodowanie za wstrząśnienie mózgu?
 106. Złamanie ręki, nogi na chodniku- jakie dowody zebrać aby móc dochodzić odszkodowania?
 107. Dlaczego warto iść do sądu?
 108. Ile kosztuje dochodzenie odszkodowania w sądzie?
 109. Zadośćuczynienie za śmierć ojca- w jakiej wysokości się należy?
 110. Odszkodowanie za zarażenie włośnicą
 111. Złamanie nogi na oblodzonym chodniku – kogo pozwać spółdzielnię, czy firmę sprzątającą, a może obu?
 112. Ile kosztuje przegrany proces o odszkodowanie?
 113. „Angliki” powodują statystycznie dużo więcej wypadków- co za tym idzie koszty ubezpieczenia tego typu aut jeszcze wzrosną!
 114. Odszkodowanie za wypadek w autobusie
 115. Jakie zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej proponuje zakład ubezpieczeń, a jakie zasądza Sąd
 116. Czy wzywać Policję na miejsce wypadku komunikacyjnego mając na uwadze należne odszkodowanie?
 117. Kary za brak OC w 2017 r. idą do góry.
 118. Skarga na ubezpieczyciela do Rzecznika Finansowego- czy to ma sens?
 119. W jakiej wysokości należy się zadośćuczynienie za śmierć matki?
 120. Odszkodowanie a brak wskazania przyczyny śmierci w karcie zgonu.
 121. „Biura odszkodowawcze – dziki rynek do regulacji?” Audycja w radiu TOK FM.
 122. Tragiczna śmierć kobiety. Potrącił ją samochód, w którym nie było kierowcy. Kto ponosi odpowiedzialność za śmierć?
 123. Czy można zakwestionować ustalenia Policji zawarte w notatce służbowej z wypadku komunikacyjnego?
 124. Jakie zadośćuczynienie za śmierć syna?
 125. Międzynarodowe prawo jazdy a ubezpieczenie AC.
 126. „Charakter uszkodzenia świadczy o tym, iż nie mogło dojść do wygenerowania sił bezwładnościowych zdolnych do spowodowania uszkodzeń ciała.”
 127. Odszkodowanie a wysokość uszczerbku na zdrowiu
 128. Wyrok 4,5 roku więzienia dla kierowcy, mimo iż piesza wtargnęła na jezdnie na czerwonym świetle.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

%d blogerów lubi to: