Czy warto odwoływać sie od decyzji ubezpieczyciela?

Kilka wpisów temu zainspirowany pytaniem Czytelnika dotyczącym możliwości odwołania sie od decyzji PZU S.A. pisałem o terminie do wniesienie odwołania od niekorzystnej dla ubezpieczonego – pokrzywdzonego decyzji ubezpieczyciela.O tym aspekcie dowołania od decyzji ubezpieczyciela można poczytać TUTAJ.

W każdym razie obiecałem sie odnieść do zagadnienia, czy w ogóle warto wnosić takie odwołanie?

No cóż odpowiadając jednym zdaniem powiem tak: Warto, ale nie ma co za bardzo łudzić się co do skuteczności takiego odwołania.

Dlaczego tak uważam?

Po pierwsze i najważniejsze co trzeba mieć na uwadze rozpatrując szanse odwoływania się od decyzji ubezpieczyciela, to fakt iż decyzję wydaje, a odwołanie od tej decyzji rozpatruje ten sam podmiot. Co więcej podmiot, który jest raczej zainteresowany w tym aby  jego wynik finansowy był jak najlepszy, a co za tym idzie, który raczej wolałby nie uszczuplać swojego stanu konta i odszkodowania wypłacać.

W zasadzie można tę zależność porównać do sytuacji, w której toczylibyśmy spór z sędzią, który by ten spór między nim a naszą osobą rozstrzygał.

Tak więc oczekiwania co do rozpatrzenia odwołania w sposób obiektywny przez ten sam organ, z którym toczymy spór są raczej nietrafione.

Dlaczego zatem warto wnosić odwołanie od decyzji ubezpieczyciela?

W zasadzie z jednej prostej przyczyny.

Etap postępowania likwidacyjnego a więc etap związany z przedsądową procedurą likwidacji szkody nie wiąże się dla ubezpieczonego pokrzywdzonego z żadnymi kosztami.

Wnosząc więc odwołanie „klient” ubezpieczalni nie ponosi żadnego ryzyka finansowego. Nie trzeba opłacać pozwu, czy biegłych w toku postępowania sadowego.

Tym samym warto raz jeszcze wyłuszczyć swoje argumenty, zwłaszcza te które wskazują na błędne rozumowanie likwidatora szkody, który wydał pierwszą decyzję.

Natomiast jak jest skuteczność tego typu odwołań? No cóż jest bardzo niska. Tak jak pisałem żeby przekonać organ, który sam jest w sprawie stroną i jednocześnie sędzią trzeba w zasadzie wykazać, iż jego pracownik – likwidator szkody mylił się w sposób oczywisty.

Jedynie bowiem przekonanie po stronie ubezpieczyciela, iż wydana decyzja jest tak oczywiście niesłuszna, iż nie ma najmniejszych szans w sądzie może go skłonić do zmiany decyzji.

Pamiętać także należy, iż odwołanie od decyzji PZU, czy każdego innego ubezpieczyciela nie powoduje dalszego przedłużenia terminu przedawnienia. O tym pisałem w tym WPISIE i bardziej szczegółowo TUTAJ.

A Państwo jakie macie doświadczenie z odwołaniem od decyzji ubezpieczyciela?

 

Jak pozwać Proamę?

Do zeszłego roku pod marką Proama krył się ubezpieczyciel zza naszej południowej granicy, czeski odpowiednik naszego PZU S.A. – czyli Česká pojišťovna S.A.

Proama- czy jak kto woli Česká pojišťovna S.A.działała w Polsce za pośrednictwem swojego oddziału zarejestrowanego w polskim KRS-ie tworzyło to pewne komplikacje, zwłaszcza w kontekście jednego z orzeczeń Sądu Najwyższego, w którym to wyroku Sąd Najwyższy odmówił legitymacji biernej- a więc możliwości bycia pozywanym oddziałowi ubezpieczyciela pochodzącego z terenu Unii Europejskiej.

Czytaj dalej

W jaki sposób Czytelnicy wyszukują mój blog?

Jedną z inspiracji do tworzonych przeze mnie wpisów jest analiza haseł, słów kluczowych, które wpisują osoby zainteresowane tematem odszkodowań, zadośćuczynień, czy szerzej ubezpieczeń w wyszukiwarkę google. Wychodzę z założenia, iż najlepiej pisać o tym, co ludzi interesuje.

A co Państwa interesuje i jak znajdujecie mój blog o odszkodowaniach o tym poniżej:

Czytaj dalej