Czy za blizny należy się odszkodowanie?

614px-Scar_(xndr)
 

Svdmolen

 

Wypadki komunikacyjne nie tylko łączą się z skutkami poważnymi, gdy dochodzi do urazów wielonarządowych, czy śmierci osoby poszkodowanej .

Na całe szczęście często, skutki te są także relatywnie niewielkie. I ograniczają się np do li tylko ran ciętych, szarpanych, po których jedyną konsekwencją na zdrowiu jest powstanie blizn, czy bliznowców.

W takiej sytuacji pojawia się pytanie, czy takiej ofierze wypadku należy się odszkodowanie – zadośćuczynienie, a jeżeli tak, to w jakiej wysokości.

Pewnym problemem jest fakt, iż w zasadzie poza bliznami twarzy tabela ZUS nie przewiduje trwałego uszczerbku na zdrowiu za blizny.

W przypadku głowy uraz ten według twórców tabeli punktowany jest następująco:

 a) znaczne uszkodzenie powłok czaszki, rozległe, ściągające blizny – w zależności od rozmiaru

 

 5-10

Co zatem w sytuacji, gdy blizna znajduje się na udzie, powłokach brzucha, czy ręce? Zwłaszcza, gdy tę trwałą pamiątkę będzie musiała nosić dajmy na to młoda, wrażliwa na punkcie swojego wyglądu dziewczyna?

Otóż rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szczegółowych zasad orzekania o stałym lub długotrwałym uszczerbku na zdrowiu, trybu postępowania, które to rozporządzenie zawiera załącznik w postaci tabeli pomocnej przy ocenie trwałego uszczerbku na zdrowiu przewiduje następujący sposób ustalania uszczerbku na zdrowiu:

§ 8. Ustalanie stopnia uszczerbku na zdrowiu

1. Lekarz orzecznik ustala w procentach stopień stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu według oceny procentowej stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, zwanej dalej „oceną procentową”, która jest określona w załączniku do rozporządzenia.
2. Jeżeli dla danego rodzaju uszczerbku ocena procentowa określa dolną i górną granicę stopnia uszczerbku na zdrowiu, lekarz orzecznik określa stopień tego uszczerbku w tych granicach, biorąc pod uwagę obraz kliniczny, stopień uszkodzenia czynności organu, narządu lub układu oraz towarzyszące powikłania.
3. Jeżeli w ocenie procentowej brak jest odpowiedniej pozycji dla danego przypadku, lekarz orzecznik ocenia ten przypadek według pozycji najbardziej zbliżonej. Można ustalić stopień stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu w procencie niższym lub wyższym od przewidywanego w danej pozycji, w zależności od różnicy występującej między ocenianym stanem przedmiotowym a stanem przewidzianym w odpowiedniej pozycji oceny procentowej.

Jak więc widać w sytuacji, w której tabela ZUS nie zawiera odpowiedniej pozycji, np. blizn, to obowiązkiem lekarza orzecznika jest znalezienie pozycji najbardziej przystającej i ocenienie danego nie znajdującego się w tabeli urazu w oparciu o tam wskazany zakres procentowy. Przy czym tutaj lekarz ma daleko idąca dowolność, nie jest bowiem związany tymi procentami i może uszczerbek szacować wyżej jak i niżej.

Mając na uwadze fakt, iż najbliższą procentową pozycją jest zacytowana na wstępie regulacja dotycząca blizna głowy, to najczęściej biegli przyjmują stopień trwałego uszczerbku na zdrowiu w odniesieniu do innych blizna w zakresie od 1 do 5%.

Przy tak określonym uszczerbku jest raczej oczywistym, iż nawet sama blizna jest już podstawą do dochodzenia odszkodowania.

 

Reklamy

Czy może być orzeczony większy jak 100% uszczerbek na zdrowiu?

Broken_fixed_armPytanie z tytułu trochę przewrotne. Wydawać by się mogło, iż zgodnie z zasadami logiki, w sytuacji, gdy występuje u osoby poszkodowanej 100% uszczerbek na zdrowiu, to w zasadzie osoba ta powinna już znajdować się na miejscu wiecznego spoczynku, a nie dajmy na to walczyć w sądzie o zasądzenie jak największego zadośćuczynienia.

Zasady ustalanie uszczerbku na zdrowiu  przewidziane są w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szczegółowych zasad orzekania o stałym lub długotrwałym uszczerbku na zdrowiu, trybu postępowania. Załącznikiem do tego Rozporządzenia jest Tabela przewidującą wysokość uszczerbku w zależności od jego charakteru.

W § 9. tego Rozporządzenia czytamy, iż:

„Ustalanie ogólnego stopnia uszczerbku na zdrowiu

1. Jeżeli wypadek przy pracy lub choroba zawodowa spowodowały uszkodzenie kilku kończyn, narządów lub układów, ogólny stopień stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu równa się sumie procentów uszczerbku ustalonych za poszczególne uszkodzenie, w sposób określony w ocenie procentowej, z ograniczeniem do 100%.
2. Przy wielomiejscowym uszkodzeniu kończyny ogólny stopień stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu równa się sumie procentów uszczerbku, ustalonych za poszczególne uszkodzenie w sposób określony w ocenie procentowej, z tym że procent ten nie może być wyższy od procentu przewidzianego za utratę uszkodzonej części kończyny.”

Ustawodawca więc przewidział, iż lekarz orzecznik oceniający trwały uszczerbek na zdrowiu dla potrzeb tej tabeli i dla realizacji celu tego Rozporządzenia maksymalnie ocenia uszczerbek na zdrowiu na 100%.

Jednakże ocena ta dotyczy tylko sytuacji ustalania uszczerbku na zdrowiu dla potrzeb jednorazowego odszkodowania z ZUSU lub innego świadczenia z tejże Instytucji.

Tabela ta na gruncie roszczeń o odszkodowanie, zadośćuczynienie z Oc sprawcy stosowana jest jedynie pomocniczo. Uszczerbek na zdrowiu na jej podstawie ustalany jest jednym z kryteriów oceny należnego zadośćuczynienia dla poszkodowanego  przez sąd. Sąd oceniając dany uszczerbek nie jest więc związany maksymalnym zakresem ustalonym w ww Rozporządzeniu.

Nie ma zatem żadnych przeszkód aby lekarz orzecznik, biegły podczas procesu sądowego ocenił trwały uszczerbek na zdrowiu ofiary wypadku na kwotę – procent znacznie przewyższający 100.

Czy mogę odebrać pieniądze jak nie zgadzam się z przyznana kwotą?

Kolejny wpis z cyklu ludzie listy piszą

Tym razem samo zapytanie od Czytelnika dość lakoniczne, acz treściwe:

„Panie Bartku

Dostałam pismo od ubezpieczalni, dot szkody na ciele, czy powinnam wg Pana zaakceptować tę kwotę?
Oferują 600 pln za skręcenie kręgosłupa w odcinku szyjnym?”
Tak jak zawsze przy tych moich wpisach, których w zasadzie współautorami jesteście Państwo Wy piszący do mnie z bloga, znów pytanie, które tylko wydawać by się mogło oczywistym. Oczywistym jednak dla praktyka w procesie likwidacji szkód ubezpieczeniowych, a nie dla osób które z odszkodowaniami nie maja na co dzień do czynienia..
Samo zaś w sobie jest to pytanie, które jednak często pojawia się u osób poszkodowanych w wypadku komunikacyjnym.
Otóż po zgłoszeniu roszczenia poszkodowany otrzymuje od ubezpieczyciela decyzje przyznającą mu zadośćuczynienie, odszkodowanie, czy to w formie kwoty bezspornej, czy na podstawie decyzji ostatecznej.
Często poszkodowani z przyznaną kwotą, raczej z uwagi na to, iż jest za niska, niż za wysoka, się nie zgadzają i gotowi są iść do sądu.
Jednak nie są oni pewni, czy mogą przyjąć wspominaną w decyzji kwotę, a znam i przypadki, gdy poszkodowany rozczarowany przyznaną w postępowaniu likwidacyjnym kwotą przelewał ją z powrotem na rachunek ubezpieczyciela.
Otóż Szanowna Pani Czytelniczko, Szanowni Poszkodowani nie ma takiej potrzeby. Zakład ubezpieczeń jest bowiem obowiązany w ramach uznania do wydania decyzji przyznającej odszkodowanie osobie poszkodowanej niezależnie od jej zgody.
Oczywiście nie zmienia to faktu, iż zakład ubezpieczeń może poszkodowanemu zaproponować także ugodę, a więc umowę, w której strony czynią wzajemnie sobie pewne ustępstwa.
Żeby zawrzeć ugodę musiałaby już być wyrażona zgoda osoby poszkodowanej. Natomiast jeżeli zakład ubezpieczeń przesyła nam tylko decyzje i nie oczekuje żadnego podpisu i odesłania dokumentu, można odszkodowanie przyjąć a o resztę sądzić się w sądzie.
Natomiast co do samego urazu kręgosłupa, to w kilku ostatnich podejściach do bloga szeroko komentowałem kwestie związane z dochodzeniem odszkodowania za skutki wypadku drogowego w postaci urazu biczowego kregosłupa – whiplash. ( Te wpisy można znaleźć pod tym LINKIEM jak i pod TYM a o urazie biczowym warto jeszcze poczytać w TYM MIEJSCU jak i TUTAJ. )

Komisja lekarska u ubezpieczyciela

640px-Intensivstation_(01)_2007-03-03
Norbert Kaiser

Dostałem ostatnio takie pytanie od Czytelniczki bloga:

„Witam Panie Bartoszu.

Pisałam do Pana wcześniej odnośnie mojego wypadku i postępowania z zakładem ubezpieczeń. Przesłałam im ostatnio dokumenty w tym karty choroby. Dostałam informacje od likwidatorki szkody że chcą skierować dzieci na komisję naoczną lekarza  współpracującego z towarzystwem. Odpisałam że wątpię w obiektywność tego lekarza i jak ma to wg nich wyglądać. Od 2 dni nie odpisują. Pierwsze słyszę o takiej komisji. Wg Pana powinnam się zgodzić? I co jeśli odmowie? Podejrzewam że lekarz będzie po ich stronie.

Z góry dziękuję za pomoc.
Pozdrawiam serdecznie”

Jak więc widać, coś co dla mnie wydaje się oczywiste, nie jest dla osób, które na co dzień nie mają do czynienia z procesem likwidacji szkody. No cóż siłą rzeczy i na całe szczęście poszkodowanym w wypadku jesteśmy rzadko.

Jak to jest więc z ta komisją?

Po pierwsze zakład ubezpieczeń likwidujący szkodę ma szereg obowiązków nałożonych na niego przepisami prawa, między innymi jego podstawowym obowiązkiem jest ustalenie okoliczności i skutków wypadku.

Zakład ubezpieczeń nie powinien biernie czekać, aż poszkodowany dostarczy mu wszystkie dokumenty i dowody, lecz musi działać sam. Co oczywiste ocena stanu zdrowia osoby poszkodowanej w wypadku komunikacyjnym wymaga wiedzy specjalnej jaka dysponują osoby wykształcone w kierunkach lekarskich.

Tak samo więc jak w przypadku uszkodzenia auta konieczna jest wizyta rzeczoznawcy, który wyceni szkodę wręcz pożądanym byłoby aby w każdym przypadku szkody na osobie zakład ubezpieczeń przeprowadził badania naoczne osoby poszkodowanej wyznaczając termin wizyty u lekarza.

Niestety w przeważającej części komisje te są przeprowadzane zaocznie, jedynie na podstawie zebranej dokumentacji.

Natomiast co do obiektywizmu takich komisji, to każdego lekarza obowiązują pewne normy prawne i etyczne przewidziane dla jego zawodu, oczywistym jest więc iż opinie powinien sporządzić w sposób fachowy. Niemniej jednak jakoś tak się składa, iż najczęściej gdy na etapie postępowania sądowego wyznaczani są biegli przez sąd, najczęściej opinie te przyznają znacznie większy procent uszczerbku niż uczynił to ubezpieczyciel.

W każdym razie odpowiadając na pytanie Czytelniczki, tak warto na taką komisje się stawić.

Zima- sezonem kontuzji? Kontuzja a co dalej? Czy poszkodowanemu należy się odszkodowanie? Jeżeli tak to w jakiej wysokości ?

640px-HistoricSkiing_Shoes_2014-01
Bbb-Commons

Zima jest okresem wyjątkowo niebezpiecznym zarówno dla pieszego jak i miłośników sportów zimowych. O tej porze roku najłatwiej dochodzi do wielu niespodziewanych wypadków. Także wypadków zawinionych przez osoby trzecie, które obowiązane są do zapłaty za ich skutki.

Nieodśnieżone, oblodzone, nierówne chodniki na których łatwo się przewrócić, mogą być przyczyną powstania kontuzji.

Podczas uprawiania sportów zimowych, również nie mamy wpływu na czynniki powodujące urazy. Zwłaszcza jak nagle wjedzie w nas rozpędzony narciarz. Wielu z nas nie zdaje sobie sprawy, jak bardzo niebezpiecznym może być upadek czy zderzenie podczas jazdy na nartach, desce snowboardowej czy łyżwach. Wyglądające niepozornie upadki mogą prowadzić do wielu poważnych w skutkach kontuzji, które mogą dać znać o sobie nawet po upływie dłuższego czasu.

Wśród najczęstszych urazów zimowych można wyróżnić uszkodzenia ścięgien, więzadeł, skręcenia i zwichnięcia stawów, a także złamania kości oraz stłuczenia.

Złamanie kości jest całkowitym przerwaniem ciągłości kości, któremu towarzyszy silny ból, obrzęk i opuchlizna. Często jedynym sposobem wyleczenia urazu jest leczenie operacyjne, które często wiąże się z długotrwałym okresem rehabilitacji oraz rekonwalescencji.

O zasadności ubiegania się o odszkodowanie w przypadku złamania kości może świadczyć ocena sądu w związku z zdarzeniem, które miało miejsce na nieodśnieżonej i oblodzonej alejce. Poniżej przedstawiam stan faktyczny, który ustalił Sąd:

[…] w dniu 22.12.2010 roku w trakcie dokonywania zakupów na bazarku zlokalizowanym przy skrzyżowaniu ulic (…) i a (…) w W., poślizgnęła się na nieodśnieżonej i oblodzonej alejce. Z miejsca zdarzenia, powódka została zabrana do szpitala przez pogotowie ratunkowe, gdzie przeszła operację otwartej repozycji złamania kostek podudzia prawego i zespolenia płytką i śrubami. Następnie powódka została wypisana do domu z zaleceniem chodzenia o kulach bez obciążania operowanej kończyny. Po dwóch miesiącach usunięto śruby stabilizacyjne zaś powódce zalecono używanie kul. W czerwcu 2011 roku powódka została poddana kolejnej operacji w trakcie której usunięto zespolenie podudzia prawego.

W wyroku dotyczącym powyższego opisu zdarzenia (sygn. akt. III C 90/15 wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 26 września 2016) sąd zasądził na rzecz poszkodowanej kwoty 36.000 zł tytułem zadośćuczynienia oraz 682,91 zł tytułem odszkodowania.

Nietylko w takich przypadkach przyznawane jest odszkodowanie za poniesiony uszczerbek.

Miłośnicy sportów zimowych również mają możliwość ubiegania się o odszkodowanie. Kolejnym, wartym uwagi przykładem, jest zdarzenie z dnia 4 lutego 2015 r. w którym to poszkodowana doznała szeregu złamań. Stan faktyczny wyglądał następująco:

W dniu 4 lutego 2015 roku J. B. około godziny 12.00 [powódka] uległa w A.wypadkowi na stoku podczas jazdy na nartach. W wyniku zdarzenia doznała złamania wyniosłości międzykłykciowej kości piszczelowej prawej oraz złamania kompresyjnego kłykcia bocznego kości piszczelowej. […] Powódka została przetransportowana przez pogotowie ratunkowe ze stoku do przychodni, gdzie poddano ją badaniu wstępnemu. Stwierdzono konieczność natychmiastowej operacji. […] Noga pomimo schładzania lodem bardzo puchła. […] Kolano zoperowano w godzinach wieczornych. Następnego dnia powódka wyposażona w kule i urządzenie do schładzania kolana opuściła szpital.

Na skutek zdarzenia z dnia 4 lutego 2015 roku J. B. doznała złamania wyniosłości międzykłykciowej kości piszczelowej prawej oraz złamania kompresyjnego kłykcia bocznego kości piszczelowej. Dodatkowo powódka doznała uszkodzenia miejsca przyczepu piszczelowego wiązadła krzyżowego spełniającego rolę kluczową w stabilizacji stawu kolanowego. Wykonane w dniu zdarzenia badania diagnostyczne obrazowe wykazały istotne uszkodzenia wewnątrzskokowe wymagające leczenia specjalistycznego.

Powyższy stan faktyczny został ustalony w wyroku Sądu Rejonowego w Gliwicach z dnia 10 maja 2017 o sygn. akt. I C 208/16. W przypadku tym za doznany uszczerbek na zdrowiu sąd zasądził kwotę 41 710,29 zł.

Autor: Agata Brzezińska

Informacja dotycząca wyników prac forum zadośćuczynień -raport do ściągnięcia.

Inspirację do napisania kilku ostatnich artykułów przyniósł mi opublikowany przez działające przy KNF-ie Forum Zadośćuczynień raport dotyczący prac tej  Komisji, budującej podwaliny pod nowy system ustalania wypłat odszkodowania, zadośćuczynienia dla bliskich ofiar wypadkówsamochodowych, choć nie tylko tych samochodowych.

Jakby ktos z Państwa miał ochotę się zapoznać ściagająć załączoną INFORMACJĘ DOTYCZĄCA WYNIKÓW PRAC FORUM
ZADOŚĆUCZYNIEŃ: KNF_FOZ_60173 .

Zadośćuczynienie za śmierć na podstawie bazy Komisji Nadzoru Finansowego i Polskiej Izby Ubezpieczeń

512px-August_Brömse_-_Vdova_(1910)W ostatnim artykule przedstawiłem wyniki prac Komisji Zadośćuczynień, która opracowała tabelę kwot zasądzanych przez sądy w sprawach śmierci osób bliskich .

Dzisiaj kontynuacja tej statystyki, lecz tym razem przedstawię zestawienie danych uzyskanych nie tylko w oparciu o orzeczenia zgromadzone przez Komisję Nadzoru Finansowego ale także przez Polską Izbę Ubezpieczeń.

Poniżej wynik analizy prawomocnych wyroków sądowych dokonanych przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego z uwzględnieniem danych przekazanych przez Polską Izbę Ubezpieczeń- czyli organizację samorządu gospodarczego skupiającą działających w Polsce ubezpieczycieli.

 

Uprawniony

Dodatkowe okoliczności Wysokość świadczenia / dodatku

baza KNF

Wysokość świadczenia/ dodatku baza KNF i baza PIU Współczynnik zadośćuczynienia

baza KNF

Współczynnik zadośćuczynienia baza KNF i baza PIU
Małżonek 75 000 zł 56 000 zł 18,53 13,84
Dziecko w wieku poniżej 13 lat 71 750 zł 50 279 zł 17,73 12,42
w wieku 13 – 17 lat 61 750 zł 43 271 zł 15,26 10,69
w wieku 18 – 25 lat 50 875 zł 35 651 zł 12,57 8,81
w wieku powyżej 25 lat 39 125 zł 27 471 zł 9,67 6,77
jeśli śmierć obojga rodziców + 10 000 zł + 7 008 zł 2,47 1,73
jeśli wspólne gospodarstwo + 8 250 zł + 5 781 zł 2,04 1,43
jeśli jednak + 10 000 zł + 7 008 zł 2,47 1,73
Rodzic Dziecko w wieku poniżej 18 lat 80 000 zł 53 943 zl 19,77 13,33
jeśli jednak + 20 000 zł + 13 486 zł 4,94 3,33
Dziecko w wieku 18 – 25 lat 65 000 zł 43 829 zł 16,06 10,83
jeśli jednak + 10 000 zł + 6 743 zł 2,47 1,67
jeśli wspólne gospodarstwo + 10 000 zł + 6 743 zł 2,47 1,67
Dziecko w wieku powyżej 25 lat 55 000 zł 37 086 zł 13,59 9,16
jeśli jednak + 10 000 zł + 6 743 zł 2,47 1,67
jeśli wspólne gospodarstwo + 2 000 zł + 3 371 zł 0,49 0,83
Rodzeństwo w wieku poniżej 26 lat 23 750 zł 20 140 zł 5,87 4,98
w wieku co najmniej 26 lat 21 250 zł 18 020 zł 5,25 4,45
jeśli wspólne gospodarstwo + 7 500 zł + 6 360 zł 1,85 1,57
Wnuk 10 000 zł 10 000 zł 2,47 2,47
jeśli wspólne gospodarstwo + 3 375 zł + 3 375 zł 0,83 0,83
Dziadek/ babcia 15 600 zł 11 332 zł 3,85 2,80
jeśli wspólne gospodarstwo + 5 362 zł + 3 895 zł 1,32 0,96