Ubezpieczenia komunikacyjne: Kiedy zakład ubezpieczeń stosuje zwyżki?

 High_school_girls_learn_the_art_of_automobile_mechanics

Ostatnio pisałem, może trochę ogólnie, o systemie zniżek jakie można otrzymać przy zawieraniu umów ubezpieczeń komunikacyjnych, dzisiaj na odwrót o zwyżkach. Podwyższenia składki stosowane przez ubezpieczycieli możemy podzielić na związane z przedmiotem ubezpieczenia, z osobą kierowcy, a także z wybranym przez nas zakresem ubezpieczenia.

Stosowane zwyżki składki z uwagi na ubezpieczany pojazd:

 • szkodowy przebieg pojazdu

  Odwrotność bezszkodowego przebiegu, za który dostajemy u ubezpieczycieli zniżki. Skoro zatem ubezpieczyciel z jednej strony nagradza swoich ubezpieczających za bezpieczną jazdę, to jednocześnie nie waha się zwiększyć żądanej składki w sytuacji, gdy na drodze zaliczyliśmy kolizje lub wypadek. W sytuacji, gdy towarzystwo ubezpieczeniowe zostało zmuszone do wypłaty odszkodowania, to w kolejnym roku albo podwyższy naszą składkę, albo też naszą zniżkę zredukuje o 10-20%. Może się również zdarzyć, iż od razu stracimy wszystkie zniżki, gdy w danym okresie ubezpieczenia dorobiliśmy się więcej niż jednej kolizji. Nadmienić można, iż ubezpieczalnie za dodatkową, a jakże, składką proponują też wykupienie sytemu ochrony zniżek.

 • przebieg i wiek ubezpieczanego pojazdu mechanicznego

  Co oczywiste, im pojazd starszy, lub bardziej wysłużony, tym bardziej prawdopodobne jest ryzyko powstania usterki, która może być powodem wypadku. Raczej ubezpieczyciele nie stosują zwyżek w pojazdach kilkuletnich. Po tym okresie zwyżka może narastać.

 • rodzaj przeznaczenia pojazdu

  Ubezpieczyciele mogą żądać od nas zwiększonej składki w zależności od sposobu wykorzystania pojazdu. Im samochód częściej użytkujemy, tym większe ryzyko powstania szkody. Dlatego też większe pieniądze na składkę muszą przeznaczyć taksówkarze, nauka jazdy, wypożyczalnie pojazdów, albo właściciele pojazdów sportowych. Wzrost składki w tym ostatnim przypadku sięgać może nawet kilkuset procent.

 • region kraju, w którym jesteśmy ubezpieczeni

  Dla ryzyka powstania szkody nie bez znaczenia jest również region, w którym tym samochodem będziemy się poruszać. Raczej szanse na złapanie kolizji mamy w Warszawie, niż w mazurskiej wsi- mniejszy ruch.

 • liczba miejsc w samochodzie

  Składkę na  OC możemy zapłacić nawet o kilkadziesiąt % większą, gdy poruszamy się pojazdem więcej niż pięcioosobowym. W razie bowiem spowodowania przez kierowcę 7-osobowego pojazdu wypadku, zakład ubezpieczeń teoretycznie musiałby wypłacić odszkodowanie aż sześciu pasażerom, a co za tym idzie poniósłby większą stratę.

 • marka pojazdu

  Posiadanie niektórych samochodów łączy się również z większym ryzykiem ich kradzieży. Tym samym i składka będzie większa. Niektóre także auta powodują większą chęć ich użytkowników do „ostrzejszej” jazdy i również te okoliczność ubezpieczyciel potrafi wziąć pod uwagę przy kalkulacji składki.

  Zwyżki składki związane z osobą właściciela:

 •  

  wiek właściciela pojazdu

  Jeżeli jesteśmy młodym, albo świeżo co upieczonym kierowcą, to mamy szanse zapłacić więcej. W zasadzie chyba każdy ubezpieczyciel decyduje się na zwiększenie wysokości składki nawet o 40 procent dla kierowców którzy nie ukończyli 25. lub 26. roku życia. Dlatego też tak popularne są kombinację własności auta – młody kierowca i jego 60 letni dziadek. Z koniecznością zapłacenia zwiększonej składki (np. o 20%) musimy się nieraz liczyć także wówczas, gdy ukończymy 70 lat.

 • okres posiadania prawa jazdy

  Podobne ryzyko istnieje w stosunku do kierowców z „zielonym liściem” którzy prawo jazdy posiadają krócej niż kilka lata. Dla takich kierowców składka także ulegnie zwiększeniu, zwykle o 10-20%.

  Zwyżki związane z zakresem ubezpieczenia

  W przypadku ubezpieczenia autocasco poza posiadanymi przez nas i nasz samochód cechami na wysokość składki wpłynie także, to czy zdecydujemy się na przedstawioną nam opcję podstawową, która przenosi na nas część ryzyka powstania szkody, czy też za dodatkową składką klauzule te nie będą miały zastosowania. Tego typu podwyższenia wysokości składki będą jednak występowały wyłącznie przy ubezpieczeniu autocasco. Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej jest bowiem uregulowane odgórnie przepisami rangi ustawowej.

 • wykupienie udziału własnego

  W polisie AC często zastrzegany jest tzw udział własny, a więc ograniczenie odpowiedzialności ubezpieczyciela do pewnego określonego pułapu, powyżej którego odpowiedzialność za powstałą szkodę obciążać będzie ubezpieczonego. W ubezpieczeniu autocasco jest to zwykle 10%. Gdybyśmy więc chcieli uniknąć udziału własnego w szkodzie, to za dopłatą ok. 10-15% wysokości składki zakład ubezpieczeń zniesie udział własny.

 • wykupienie amortyzacji

  Pojazd, który ubezpieczamy zwykle jest już pojazdem kilkuletnim. Natomiast gdy dochodzi do kolizji, to do naprawy pojazdu niezbędny jest często zakup nowych części. W tej sytuacji towarzystwa ubezpieczeniowe powołując się właśnie na „amortyzację”, czy też na „rynkowy ubytek wartości części” zmniejszają kwotę odszkodowania o ustalony przez siebie procent, odpowiadający stracie wartości ulegających wymianie części pojazdu. Oczywiście za zapłatą dodatkowej składki amortyzacja może zostać zniesiona. Amortyzacja zależna jest od wieku ubezpieczanego pojazdu i zaczyna się od pułapu 10-15% przy pojazdach starszych niż 3-letnie, dochodząc nawet do kilkudziesięciu % przy pojazdach starszych niż 10-letnie.

 • wykupienie redukcji sumy ubezpieczenia

  Polisa AC opiewa na określoną w niej sumę ubezpieczenia, która zwykle równa jest wartości pojazdu w chwili zawierania umowy. Do wysokości tej kwoty ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność. Może się zdarzyć, iż w okresie ubezpieczenia będziemy uczestniczyli w więcej jak jednej szkodzie, wówczas z każdą wypłaconą kwotą odszkodowania suma ubezpieczenia ulegałaby zmniejszeniu. Wówczas nasz pojazd nie byłby w pełni ubezpieczony. Oczywiście za zapłatą dodatkowej składki  możemy tę redukcję sumy ubezpieczenia wykupić.

  Tak jak i przy zniżkach tak i w sytuacji stosowania  zwyżek ubezpieczyciele mają pełną swobodę co do ich stosowania. Warto więc zapoznać się z propozycjami kilku towarzystw zanim zdecydujemy się na wybór konkretnej oferty. Przy odpowiednim doborze ubezpieczenia możemy być później spokojniejsi o satysfakcjonujące nas zakończenie procesu likwidacji szkody.

Ubezpieczenia komunikacyjne: Kiedy możemy liczyć na zniżkę składki?

Dzisiaj wpis może nie do końca o odszkodowaniach, no ale jednak mimo wszystko w temacie. Nie da się bowiem uciec przy pisaniu o odszkodowaniach od tematu ubezpieczeń.  A skoro już mamy się ubezpieczać, aby potem odszkodowanie nie szło z naszej kasy lub trafiło do nas, to warto to zrobić w sposób jak najmniej dotkliwy dla naszego portfela.

Dzisiaj więc popełnię wpis o zniżkach na jakie można liczyć zawierając polisę w jednym z towarzystw ubezpieczeniowych.

Zanim zdecydujemy się na zawarcie umowy ubezpieczenia z konkretnym ubezpieczycielem warto przyjrzeć się stosowanemu przez to towarzystwo ubezpieczeniowe systemowi zniżek i zwyżek, wpływających na wysokość składki jaka przyjdzie nam płacić.

Może się zdarzyć bowiem tak, iż spełniając większość określonych przez ubezpieczyciela kryteriów, zapłacimy nawet do 50-60% mniej niż gdybyśmy zniżek tych nie posiadali. A nawet jak do niedawna działający na polskim rynku ubezpieczyciel i 70% zniżki, choć brak obecności tego ubezpieczyciela w Polsce, może świadczyć, iż z zniżkami trochę przeszarżował.

Co istotne system zniżek i zwyżek na ubezpieczenia może być różny u poszczególnych ubezpieczycieli.

W przypadku obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej – OC właścicieli pojazdów mechanicznych suma ubezpieczenia jest wyrażona stała kwotą  i wynika wprost z ustawy. Stała nie jest już natomiast wysokość składki, a o jej wysokości decydują okoliczności, które zdaniem ubezpieczyciela przyczyniają się do zwiększenia bądź zmniejszenia ryzyka powstania szkody.

Trochę inaczej jest przy ubezpieczeniach autocasco wysokość składki uzależniona jest przede wszystkim od wielkości sumy ubezpieczenia, stanowiąc odpowiedni jej procent. Im większa jest więc suma ubezpieczenia ( która jest pochodną wartości pojazdu), tym wyższa jest sama składka.


Zniżka za Bezszkodową jazdę

Chyba najbardziej popularna zniżka i mogąca w przypadku wieloletniej bezkolizyjnej jazdy zapewnić nam pozostanie znacznej ilości biletów Narodowego Banku Polskiego w portfelu. Ulga ta jest stosowana zarówno przy ubezpieczeniu OC, jak i AC i niekiedy może nam pozwolić na bardzo znaczące, bo aż sięgające 60% obniżenie kosztów zawieranego ubezpieczenia. Tak jak wskazałem wyżej była i oferta na 70%.

Chcąc jednak z tego rabatu u ubezpieczyciela  skorzystać, wpierw musimy sobie na niego zasłużyć. Bonifikatę taką zaczniemy otrzymywać u naszego ubezpieczyciela dopiero po roku, a niekiedy dopiero po dwóch latach od dnia rozpoczęcia okresu ubezpieczenia. Najczęściej przyznawana jest ona w wysokości 10% i rośnie z każdym kolejnym rokiem bezkolizyjnego poruszania się po drogach o 5-10%, w zależności od towarzystwa ubezpieczeniowego.

Po kilku latach możemy więc znacząco zmniejszyć koszty ubezpieczenia.

System zniżek może różnić się u poszczególnych ubezpieczycieli, tak więc warto przeanalizować, w jaki sposób zmieniać się będzie wysokość udzielanej bonifikaty. Może bowiem zdarzyć się tak, że po kilku latach bezszkodowej jazdy w jednym zakładzie uzyskamy 40% rabat, podczas gdy w innym towarzystwie ubezpieczeniowym po tym samym okresie zostalibyśmy nagrodzeni 60% obniżki składki.

Mieć trzeba na uwadze, iż już po pierwszej stłuczce lata bezszkodowej jazdy pójdą na marne. Omawiana zniżka nie będzie nam już udzielana w pełnej wysokości, chyba że zakład ubezpieczeń zaproponuje nam taką umowę, gdzie za opłatą dodatkowej składki nie zmniejszy nam zniżki po pierwszym zdarzeniu powodującym szkodę – tzw „system ochrony zniżek”.

Zniżka z tytułu kontynuacji ubezpieczenia 

Chcąc skorzystać z tego rabatu nową umowę na kolejny rok musimy zawrzeć z dotychczasowym ubezpieczycielem. Ta premia za lojalność może pozostawić w naszych portfelach niekiedy aż 10% kwoty składki. Towarzystwa ubezpieczeniowe dla udzielenia tego rabatu wymagają jednak, by między końcem okresu obowiązywania wygasłego ubezpieczenia a zawarciem nowej umowy ubezpieczenia nie upłynęło więcej niż sześć do dwunastu miesięcy.

Niestety zdarza się i tak, iż bardziej może opłacać się zawrzeć umowę z innym ubezpieczycielem, który dla nowych klientów przygotował zniżkę marketingową, która może być większa jak premia za kontynuację.

Jednorazowe opłacenie składki

Wysokość składek, jakie przychodzi nam opłacać w zamian za ochronę ubezpieczeniową, często stanowi w naszym budżecie domowym bardzo poważny wydatek. Dlatego też towarzystwa ubezpieczeniowe umożliwiają swoim klientom zapłatę składki w ratach – czyli tak naprawdę udzielają nam kredytu ( bardzo drogiego kredytu).

Koszt kredytu ukryty jest pod zniżką za jednorazowe opłacenie składki. Możemy od razu zapłacić całą kwotę, korzystając jednocześnie z kilkuprocentowej zniżki.

Ubezpieczenie pakietowe

Gdy w jednym zakładzie ubezpieczeń wykupimy od razu cały pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych, na który składają się ubezpieczenie OC, autocasco, NW i Assistance, to wówczas również mamy okazję zaoszczędzić nawet do kilkunastu procent składki, którą przyszłoby nam opłacać, gdybyśmy ubezpieczenia te nabywali osobno.

Kolejne zniżki dostaniemy, gdy do ubezpieczenia przedstawimy kilka pojazdów, lub też gdy w tym samym zakładzie ubezpieczeń posiadamy inne ubezpieczenia, jak chociażby ubezpieczenie mieszkania czy polisę na życie.

Zniżka dla inwalidów wojennych, wojskowych i kombatantów

Bardzo korzystną zniżką stosowaną przez towarzystwa ubezpieczeniowe jest bonifikata oferowana kombatantom oraz osobom będącymi ofiarami represji wojennych i okresu powojennego. Fakt, iż z każdym rokiem jest ona coraz bardzie marginalna. Co ciekawe jeszcze kilkanaście lat temu, zniżka ta miała charakter obowiązkowy, uregulowany w ustawie.

Inne

Poza wyżej omówionymi zniżkami zakłady ubezpieczeń stosują także szereg innych upustów. Warto więc się zorientować wybierając ofertę ubezpieczenia w jaki sposób dany ubezpieczyciel liczy zniżki.