Jaki procent uszczerbku na zdrowiu stanowi utrata zębów?

A_rustic_blacksmith_turned_tooth-drawer_extracting_a_tooth_f_Wellcome_V0012027

Jakiś czas temu  do naszej Kancelarii zgłosiła się Klientka, która w wyniku nieszczęśliwego wypadku doznała uszczerbku na zdrowiu w postaci utraty trzech zębów, tj dwóch jedynek i jedną dwójkę. Zdarzenie, którego skutkiem były powyżej opisane obrażenia wyglądało następująco:

Podczas urlopu wypoczynkowego Klientka wybrała się na przejażdżkę rowerową, w trakcie której z przeciwnego kierunku nadjechał samochód. W związku z tym została zmuszona do zjechania na prawą stronę drogi. Podczas zjeżdżania koło roweru, którym kierowała poszkodowana, zahaczyło o wystającą z drogi studzienkę kanalizacyjną, co spowodowało, że rower przewrócił się w wyniku czego Klientka upadła twarzą prosto na kamienie. Po wypadku Poszkodowana została przewieziona do szpitala, w którym opatrzono jej rany oraz wykonano badania diagnostyczne. Konsekwencją wypadku była utrata zębów – dwóch jedynek oraz jedną dwójkę.

Niepodważalny jest fakt, że zdarzenie  w sposób szczególny odcisnęło silne piętno zarówno na zdrowiu Klientki jak i na jej kondycji psychicznej. Ponadto w celu powrotu do stanu zdrowia sprzed wypadku, poszkodowana poniosła wysokie koszty leczenia. W związku z tym działając w imieniu Klientki zostało zgłoszone roszczenie o zadośćuczynienie za doznaną krzywdę oraz odszkodowanie, które miałoby pokryć koszty leczenia.

Natomiast wiele osób zastanawia się czy warto ubiegać się o zadośćuczynienie i odszkodowanie. Niektórzy nawet uważają, że nie ma podstaw do ubiegania się o wypłatę kwoty,  co jest absolutnie nieobiektywne.

Według Tabeli zawartej w OBWIESZCZENIU MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 18 kwietnia 2013 r.  w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szczegółowych zasad orzekania o stałym lub długotrwałym uszczerbku na zdrowiu, trybu postępowania, utrata zębów uznawana jest za uszczerbek na zdrowiu przy którym przewiduje się następujące widełki procentowego uszczerbku na zdrowiu.

B. Uszkodzenia twarzy
21. Utrata zębów
  Procent stałego lub długotrwałego

uszczerbku na zdrowiu

a) siekacze i kły – za każdy ząb

b) pozostałe zęby począwszy od dwóch – za każdy ząb (niezależnie od zaprotezowania)

1

1

 

No cóż utrata zęba, to uszczerbek na zdrowiu jak każdy inny. Więc jak najbardziej warto dochodzić zadośćuczynienia za krzywdę w postaci utraty, złamania zęba, zębów.

Choć mając na uwadze koszt usług stomatologicznych, protetykę, implanty, to często zadośćuczynienie stanowić będzie jedynie część całego odszkodowania.

 

 

 

Współautorem niniejszego wpisu jest Agata Brzezińska

 

Reklamy