Ile odszkodowania za utratę zębów?

A_tooth-drawer_extracting_a_tooth_from_a_patient_who_is_in_s_Wellcome_V0012061W poprzednim artykule Jaki procent uszczerbku na zdrowiu stanowi utrata zębów? Poruszony został temat zasadności ubiegania się o odszkodowanie i zadośćuczynienie z tytułu uszczerbku na zdrowiu w postaci utraty zębów.

Tym razem, aby nie pozostawić żadnych wątpliwości co do słuszności ubiegania się o rekompensatę za doznany uszczerbek, warto przedstawić przykłady wyroków, które potwierdzą zasadność.

Jako pierwszy przykład  warto przytoczyć wyrok Sądu Rejonowego Wrocław Śródmieście we Wrocławiu z dnia 24 stycznia 2013 r.  o sygn. akt: VIII C 796/10 zasądzający kwotę  13.730 zł.

Powyższe ustalenia były wynikiem następującego zdarzenia.

Bezspornym w sprawie było, iż powód J. M. uległ w dniu 31 maja 2007 r., podczas organizowanego przez stronę pozwaną Międzynarodowy Festiwal (…) we W. koncertu, wypadkowi, wskutek którego doszło u niego do złamania połowy korony zęba 11 w linii pionowej i złamania ze zwichnięciem pierwszego stopnia połowy zęba 21 w linii poziomej. Zakres doznanych obrażeń, a tym samym sam fakt poniesienia szkody nie był w sprawie sporny.

W związku z tym, Sąd ustalił:

(…)

Co się zaś tyczy żądania zasądzenia kwoty 10.000 zł tytułem zadośćuczynienia, Sąd uznał je za usprawiedliwione w całości tak co do zasady, jak i wysokości.

Kolejnym przytoczonym przeze mnie przykładów jest wyrok Sądu Rejonowy dla Wrocławia – Śródmieścia z dnia 21 lutego 2013 r. o sygn. akt: VIII C 797/10, w którym to powództwo zostało uznane za  uzasadnione i jako takie zasługiwało na uwzględnienie w przeważającej części.

W tym przypadku Sąd ustalił stan faktyczny:

Podczas jedzenia babeczki powódka odczuła silny ból zęba- prawej górnej czwórki. Zaczęła jej lecieć krew. Po wypluciu resztek ciastka zauważyła łupinę orzecha. Znajomy powódki J. K. zawiózł ją na pogotowie stomatologiczne.

 

W dniu 31 stycznia 2010 r. powódka zgłosiła się do (…) we W.. Wykonała badanie RTG.

W dniu 1 lutego 2010 r. powódka udała się do (…) Centrum (…) we W., gdzie zdiagnozowano u niej pęknięcie podłużne zęba 14 (prawej górnej czwórki). Pęknięcie to spowodowane było ugryzieniem łupiny orzecha znajdującej się w babeczce. Stwierdzone uszkodzenie kwalifikowało ząb do ekstrakcji.

Powódka usunęła zęba. Rana została zszyta. Po kilku dniach założono powódce atrapę zęba

(…)

Obecnie powódka nie posiada zęba 14- czwórki górnej prawej. Występuje u niej zanik wyrostka zębodołowego okolicy 14, blaszki zewnętrznej oraz występuje ubytek tkanek miękkich (dziąsła) w tym samym rejonie.

Powódka domagała się zasądzenia od strony pozwanej kwoty 10.000 zł tytułem zadośćuczynienia oraz kwoty 11.902,54 zł tytułem odszkodowania.

Co się tyczy kosztów odszkodowania Sąd uznał je za uzasadnione w przeważającej części

 Łączna suma odszkodowania wyniosła ostatecznie 11.502,54 zł.

Co się zaś tyczy żądania zasądzenia kwoty 10.000 zł tytułem zadośćuczynienia, Sąd uznał je za usprawiedliwione w całości tak co do zasady, jak i wysokości.

Myślę, że powyższe przykłady rozwiały całkowicie wszystkie wątpliwości co do zasadności ubiegania się o odszkodowanie i zadośćuczynienie w związku z uszczerbkiem na zdrowiu w postaci utraty zębów.

 

 

Współautorem niniejszego wpisu jest Agata Brzezińska.

Jaki procent uszczerbku na zdrowiu stanowi utrata zębów?

A_rustic_blacksmith_turned_tooth-drawer_extracting_a_tooth_f_Wellcome_V0012027

Jakiś czas temu  do naszej Kancelarii zgłosiła się Klientka, która w wyniku nieszczęśliwego wypadku doznała uszczerbku na zdrowiu w postaci utraty trzech zębów, tj dwóch jedynek i jedną dwójkę. Zdarzenie, którego skutkiem były powyżej opisane obrażenia wyglądało następująco:

Podczas urlopu wypoczynkowego Klientka wybrała się na przejażdżkę rowerową, w trakcie której z przeciwnego kierunku nadjechał samochód. W związku z tym została zmuszona do zjechania na prawą stronę drogi. Podczas zjeżdżania koło roweru, którym kierowała poszkodowana, zahaczyło o wystającą z drogi studzienkę kanalizacyjną, co spowodowało, że rower przewrócił się w wyniku czego Klientka upadła twarzą prosto na kamienie. Po wypadku Poszkodowana została przewieziona do szpitala, w którym opatrzono jej rany oraz wykonano badania diagnostyczne. Konsekwencją wypadku była utrata zębów – dwóch jedynek oraz jedną dwójkę.

Niepodważalny jest fakt, że zdarzenie  w sposób szczególny odcisnęło silne piętno zarówno na zdrowiu Klientki jak i na jej kondycji psychicznej. Ponadto w celu powrotu do stanu zdrowia sprzed wypadku, poszkodowana poniosła wysokie koszty leczenia. W związku z tym działając w imieniu Klientki zostało zgłoszone roszczenie o zadośćuczynienie za doznaną krzywdę oraz odszkodowanie, które miałoby pokryć koszty leczenia.

Natomiast wiele osób zastanawia się czy warto ubiegać się o zadośćuczynienie i odszkodowanie. Niektórzy nawet uważają, że nie ma podstaw do ubiegania się o wypłatę kwoty,  co jest absolutnie nieobiektywne.

Według Tabeli zawartej w OBWIESZCZENIU MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 18 kwietnia 2013 r.  w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szczegółowych zasad orzekania o stałym lub długotrwałym uszczerbku na zdrowiu, trybu postępowania, utrata zębów uznawana jest za uszczerbek na zdrowiu przy którym przewiduje się następujące widełki procentowego uszczerbku na zdrowiu.

B. Uszkodzenia twarzy
21. Utrata zębów
  Procent stałego lub długotrwałego

uszczerbku na zdrowiu

a) siekacze i kły – za każdy ząb

b) pozostałe zęby począwszy od dwóch – za każdy ząb (niezależnie od zaprotezowania)

1

1

 

No cóż utrata zęba, to uszczerbek na zdrowiu jak każdy inny. Więc jak najbardziej warto dochodzić zadośćuczynienia za krzywdę w postaci utraty, złamania zęba, zębów.

Choć mając na uwadze koszt usług stomatologicznych, protetykę, implanty, to często zadośćuczynienie stanowić będzie jedynie część całego odszkodowania.

 

 

 

Współautorem niniejszego wpisu jest Agata Brzezińska