Ile odszkodowania za utratę zębów?

A_tooth-drawer_extracting_a_tooth_from_a_patient_who_is_in_s_Wellcome_V0012061W poprzednim artykule Jaki procent uszczerbku na zdrowiu stanowi utrata zębów? Poruszony został temat zasadności ubiegania się o odszkodowanie i zadośćuczynienie z tytułu uszczerbku na zdrowiu w postaci utraty zębów.

Tym razem, aby nie pozostawić żadnych wątpliwości co do słuszności ubiegania się o rekompensatę za doznany uszczerbek, warto przedstawić przykłady wyroków, które potwierdzą zasadność.

Jako pierwszy przykład  warto przytoczyć wyrok Sądu Rejonowego Wrocław Śródmieście we Wrocławiu z dnia 24 stycznia 2013 r.  o sygn. akt: VIII C 796/10 zasądzający kwotę  13.730 zł.

Powyższe ustalenia były wynikiem następującego zdarzenia.

Bezspornym w sprawie było, iż powód J. M. uległ w dniu 31 maja 2007 r., podczas organizowanego przez stronę pozwaną Międzynarodowy Festiwal (…) we W. koncertu, wypadkowi, wskutek którego doszło u niego do złamania połowy korony zęba 11 w linii pionowej i złamania ze zwichnięciem pierwszego stopnia połowy zęba 21 w linii poziomej. Zakres doznanych obrażeń, a tym samym sam fakt poniesienia szkody nie był w sprawie sporny.

W związku z tym, Sąd ustalił:

(…)

Co się zaś tyczy żądania zasądzenia kwoty 10.000 zł tytułem zadośćuczynienia, Sąd uznał je za usprawiedliwione w całości tak co do zasady, jak i wysokości.

Kolejnym przytoczonym przeze mnie przykładów jest wyrok Sądu Rejonowy dla Wrocławia – Śródmieścia z dnia 21 lutego 2013 r. o sygn. akt: VIII C 797/10, w którym to powództwo zostało uznane za  uzasadnione i jako takie zasługiwało na uwzględnienie w przeważającej części.

W tym przypadku Sąd ustalił stan faktyczny:

Podczas jedzenia babeczki powódka odczuła silny ból zęba- prawej górnej czwórki. Zaczęła jej lecieć krew. Po wypluciu resztek ciastka zauważyła łupinę orzecha. Znajomy powódki J. K. zawiózł ją na pogotowie stomatologiczne.

 

W dniu 31 stycznia 2010 r. powódka zgłosiła się do (…) we W.. Wykonała badanie RTG.

W dniu 1 lutego 2010 r. powódka udała się do (…) Centrum (…) we W., gdzie zdiagnozowano u niej pęknięcie podłużne zęba 14 (prawej górnej czwórki). Pęknięcie to spowodowane było ugryzieniem łupiny orzecha znajdującej się w babeczce. Stwierdzone uszkodzenie kwalifikowało ząb do ekstrakcji.

Powódka usunęła zęba. Rana została zszyta. Po kilku dniach założono powódce atrapę zęba

(…)

Obecnie powódka nie posiada zęba 14- czwórki górnej prawej. Występuje u niej zanik wyrostka zębodołowego okolicy 14, blaszki zewnętrznej oraz występuje ubytek tkanek miękkich (dziąsła) w tym samym rejonie.

Powódka domagała się zasądzenia od strony pozwanej kwoty 10.000 zł tytułem zadośćuczynienia oraz kwoty 11.902,54 zł tytułem odszkodowania.

Co się tyczy kosztów odszkodowania Sąd uznał je za uzasadnione w przeważającej części

 Łączna suma odszkodowania wyniosła ostatecznie 11.502,54 zł.

Co się zaś tyczy żądania zasądzenia kwoty 10.000 zł tytułem zadośćuczynienia, Sąd uznał je za usprawiedliwione w całości tak co do zasady, jak i wysokości.

Myślę, że powyższe przykłady rozwiały całkowicie wszystkie wątpliwości co do zasadności ubiegania się o odszkodowanie i zadośćuczynienie w związku z uszczerbkiem na zdrowiu w postaci utraty zębów.

 

 

Współautorem niniejszego wpisu jest Agata Brzezińska.