OFIARY WYPADKÓW DROGOWYCH – według Biura Bezpieczeństwa Drogowego Policji

Police.three.on.patrol.london.arpJeszcze raz odniosę się do kopalni wiedzy jaką jest Raport Policji- Biura Bezpieczeństwa Drogowego dotyczący statystyk wypadków drogowych w Polsce w 2017 r..

Tym razem o ofiarach wypadków drogowych, a więc najczęsciej osób, które bedą następnie dochodziły odszkodowania lub zadośćuczynienia.

I cóż nam policyjni statystycy mówia na temat ofiar wypadków drogowych:

 ” Ofiary wypadków drogowych

W 2017 roku w wypadkach drogowych poszkodowanych zostało 42 297 osób, w tym
śmierć poniosło 2 831 osób, a 39 466 zostało rannych (w tym 11 103 ciężko).
W porównaniu do 2016 roku oznacza to mniej ofiar o 1 495 osób, w tym ofiar
śmiertelnych o 195 i rannych o 1 300 osób.

Najczęściej uczestnicy ruchu drogowego ginęli w wypadkach drogowych, które
wydarzyły się poza obszarem zabudowanym. Prawie w co szóstym takim zdarzeniu zginął człowiek, podczas gdy na obszarze zabudowanym, w co dziewiętnastym.

W roku 2017 w globalnej liczbie poszkodowanych w wypadkach, największy odsetek
stanowili kierujący samochodami osobowymi i ich pasażerowie (54,4%).
Piesi stanowili (20%) wszystkich poszkodowanych, co wynika z dużego udziału potrąceń
w ogólnej liczbie wypadków (24,1% ogółu zdarzeń) oraz z prawidłowości, iż na styku pojazd – pieszy ten ostatni jest narażony na znacznie większe, niż kierujący niebezpieczeństwo.

Dzieci w wieku 0-14 lat – ofiary wypadków drogowych
W 2017 roku w Polsce miały miejsce 2 822 wypadki drogowe z udziałem dzieci w wieku
0-14 lat. W zdarzeniach tych 56 dzieci poniosło śmierć, a 3 116 doznało obrażeń. W stosunku do roku 2016 zmalała: liczba wypadków o 151 (-5,1%), liczba zabitych dzieci o 16 (-22,2%) i liczba rannych dzieci o 144 (-4,8 %).

W stosunku do roku 2008 liczba wypadków z udziałem dzieci w 2017 roku spadła o 51%,
zabitych o 61,6%, a rannych o 45,8%.
Zdecydowana większość wszystkich poszkodowanych wśród dzieci w wieku 0-6 lat, to
pasażerowie pojazdów – aż 76,9%, w tym ofiary śmiertelne to 63,2%. Tendencja ta jest bardzo niepokojąca albowiem świadczy o tym, że najmłodsi są narażeni na utratę życia bądź zdrowia przede wszystkim z powodu błędów dorosłych. Często za kierownicą pojazdu, w którym dziecko ulega wypadkowi siedzi ktoś z jego bliskiej rodziny.

W 2017 roku dzieci w wieku 0-14 lat były sprawcami 714 wypadków (spadek o 55
wypadków w stosunku do roku 2016), zginęło w nich 15 dzieci (spadek o 3), a 725 zostało
rannych (spadek o 51).

Bardzo zagrożona wypadkami drogowymi jest też nieletnia młodzież w wieku 15-17 lat.
W 2017 roku miało miejsce 1 550 wypadków z udziałem młodzieży, zginęło w nich 46 młodychosób, a 1 526 zostało rannych. W tej grupie wiekowej także najwięcej ofiar odnotowano wśród pasażerów.”

W jakich miejscach dochodzi najczęsciej do wypadków i co stanowi ich przyczynę- statystyki Policji.

Philadelphia_Police_-_gang_with_vehicle
Zuzu

Policyjni statystycy dość skrupulatnie odnotowują szereg parametrów związanych z zaszłym wypadkiem drogowym. Można się na przykład dowiedzieć w jakich miejscach dochodzi najczęściej do wypadków drogowych.

I tak w statystykach policyjnych czytamy:

„Miejsca powstawania wypadków drogowych:

W 2017 roku zdecydowana większość wypadków, bo 23 262 (71% ogółu) miały
miejsce w obszarze zabudowanym, zginęło w nich 1 238 osób (43,7%), a 27 014 zostało
rannych (68,4%).

Poza obszarem zabudowanym miało miejsce 9 498 wypadków (29%
ogółu), zginęły w nich 1 593 osoby (56,3%), a obrażenia ciała odniosło 12 452
uczestników ruchu (31,6%).

Mimo, iż większość wypadków wydarzyła się na obszarze zabudowanym, to
w wyniku wypadków mających miejsce w obszarze niezabudowanym zginęło więcej osób, mprawie w co szóstym wypadku zginął człowiek, podczas gdy w obszarze zabudowanym w co dziewiętnastym. Przyczynę takiego stanu rzeczy upatrywać można w tym, że na obszarach niezabudowanych kierujący rozwijają większe prędkości, często w jednym samochodzie ginie więcej niż jedna osoba, a ponadto pomoc lekarska dociera znacznie później.

Na prostych odcinkach dróg wystąpiło 17 947 wypadków. Kolejnym szczególnie
niebezpiecznym miejscem są skrzyżowania z drogą z pierwszeństwem przejazdu, na ich
obszarze miały miejsce 9 653 wypadki, śmierć poniosły 404 osoby, a obrażeń ciała doznało 11 996 osób.

Główne przyczyny wypadków na prostych odcinkach to:
– niedostosowanie prędkości do warunków ruchu – 3 536 wypadków,
– nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu – 2 030 wypadków,
– nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu na przejściu – 1 933 wypadki,
– nie zachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami – 1 747 wypadków,
– nieprawidłowe wyprzedzanie – 967 wypadków.

Główne przyczyny wypadków na skrzyżowaniach z pierwszeństwem przejazdu to:
– nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu – 4 790 wypadków,
– nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu na przejściu – 1 240 wypadków,
– niedostosowanie prędkości do warunków ruchu – 691 wypadków.

W 2017 roku zdecydowana większość wypadków miała miejsce na drogach jednojezdniowych, dwukierunkowych – zdarzeń tych było 26 112 co stanowi 79,7% wszystkich wypadków, zginęło w nich 2 448 osób (86,5% ogółu zabitych), a 31 256 osób zostało rannych.

Główne przyczyny wypadków występujących na drogach jedno jezdniowych
dwukierunkowych to:
– nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu – 6 066 wypadków,
– niedostosowanie prędkości do warunków ruchu – 5 640 wypadków,
– nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu na przejściu – 2 613 wypadków,
– niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami – 1 769 wypadków,
– nieprawidłowe wyprzedzanie – 1 265 wypadków.

Główne przyczyny wypadków występujących na drogach o dwóch jezdniach
jednokierunkowych to:
– nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu – 1 077 wypadków,
– niedostosowanie prędkości do warunków ruchu – 789 wypadków,
– nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu na przejściu – 627 wypadków,
– niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami – 527 wypadków.”

W zasadzie jeden wniosek pojawia się od razu, praktycznie w każdej statystyce główną przyczyną wypadku komunikacyjnego leżała w nierespektowaniu pierwszeństwa przejazdu.

Wypadki drogowe i ich skutki w 2017 roku -Raport Komendy Głównej Policji -Biura Bezpieczeństwa Drogowego.

Policía_pickup.jpg
AnelGTR

Własnie co pojawił się nowy raport dotyczący wypadków drogowych sporządzony przez policyjnych statystyków.

I cóż niego można wyczytać:

Liczba wypadkówdrogowych:

W 2017 roku do Policji zgłoszono 32 760 wypadków drogowych mających miejsce na
drogach publicznych, w strefach zamieszkania lub strefach ruchu:
• w porównaniu z rokiem 2015, kiedy to miało miejsce 32 967 wypadków, liczba ta
spadła o 207 wypadków (-0,6%),
• w porównaniu z 2016 rokiem, w którym zanotowaliśmy 33 664 wypadki, liczba ta
spadła o 904 wypadki (-2,7%).

Śmierć na drodze:

W wyniku wypadków drogowych 2 831 osób poniosło śmierć:
• w porównaniu z rokiem 2015, kiedy zginęło 2 938 osób, nastąpił spadek o 107 osób (-
3,6%),
• w porównaniu z rokiem 2016, w którym śmierć poniosło 3 026 osób nastąpił spadek
o 195 osób (-6,4%).

Ranni na drodze:

W wypadkach rannych zostało 39 466 osób (w tym ciężko 11 103):
• w porównaniu do 2015 roku, kiedy obrażenia odniosło 39 778 osób, liczba osób rannych
zmniejszyła się o 312 (-0,8%),
• w porównaniu do roku 2016 kiedy zanotowano 40 766 osób rannych, liczba ta spadła
o 1 300 osób tj. (-3,2%).

Liczba kolizji drogowych:

W 2017 roku do jednostek Policji zgłoszono 436 469 kolizji drogowych:
• w porównaniu do 2015 roku, w którym zgłoszono Policji 362 265 kolizji, liczba ta
zwiększyła się o 74 204 (+20,5%),
• w porównaniu do 2016 roku, w którym zgłoszono 406 622 kolizje liczba zwiększyła
się o 29 847 (+7,3%).

Ostatnie 10 lat:
W ostatnim dziesięcioleciu, najwięcej wypadków drogowych i ich ofiar odnotowano
w 2008 roku, w latach 2009 – 2010 zanotowano spadki do 2011 roku, gdzie był ponowny
wzrost. Od 2012 roku obserwowany jest spadek wypadków drogowych i ich ofiar, aż do roku 2016, kiedy nastąpił wzrost liczby wypadków i ich ofiar. W 2017 roku zanotowano znaczny spadek w porównaniu do roku poprzedniego.

Co cieszy cały czas zauważalna jest tendencja spadkowa wśrod ofiar wypadków drogowych. Mimo, iż liczba kolizji na drodze istotnie wzrasta.