Wypadki drogowe i ich skutki w 2017 roku -Raport Komendy Głównej Policji -Biura Bezpieczeństwa Drogowego.

Policía_pickup.jpg
AnelGTR

Własnie co pojawił się nowy raport dotyczący wypadków drogowych sporządzony przez policyjnych statystyków.

I cóż niego można wyczytać:

Liczba wypadkówdrogowych:

W 2017 roku do Policji zgłoszono 32 760 wypadków drogowych mających miejsce na
drogach publicznych, w strefach zamieszkania lub strefach ruchu:
• w porównaniu z rokiem 2015, kiedy to miało miejsce 32 967 wypadków, liczba ta
spadła o 207 wypadków (-0,6%),
• w porównaniu z 2016 rokiem, w którym zanotowaliśmy 33 664 wypadki, liczba ta
spadła o 904 wypadki (-2,7%).

Śmierć na drodze:

W wyniku wypadków drogowych 2 831 osób poniosło śmierć:
• w porównaniu z rokiem 2015, kiedy zginęło 2 938 osób, nastąpił spadek o 107 osób (-
3,6%),
• w porównaniu z rokiem 2016, w którym śmierć poniosło 3 026 osób nastąpił spadek
o 195 osób (-6,4%).

Ranni na drodze:

W wypadkach rannych zostało 39 466 osób (w tym ciężko 11 103):
• w porównaniu do 2015 roku, kiedy obrażenia odniosło 39 778 osób, liczba osób rannych
zmniejszyła się o 312 (-0,8%),
• w porównaniu do roku 2016 kiedy zanotowano 40 766 osób rannych, liczba ta spadła
o 1 300 osób tj. (-3,2%).

Liczba kolizji drogowych:

W 2017 roku do jednostek Policji zgłoszono 436 469 kolizji drogowych:
• w porównaniu do 2015 roku, w którym zgłoszono Policji 362 265 kolizji, liczba ta
zwiększyła się o 74 204 (+20,5%),
• w porównaniu do 2016 roku, w którym zgłoszono 406 622 kolizje liczba zwiększyła
się o 29 847 (+7,3%).

Ostatnie 10 lat:
W ostatnim dziesięcioleciu, najwięcej wypadków drogowych i ich ofiar odnotowano
w 2008 roku, w latach 2009 – 2010 zanotowano spadki do 2011 roku, gdzie był ponowny
wzrost. Od 2012 roku obserwowany jest spadek wypadków drogowych i ich ofiar, aż do roku 2016, kiedy nastąpił wzrost liczby wypadków i ich ofiar. W 2017 roku zanotowano znaczny spadek w porównaniu do roku poprzedniego.

Co cieszy cały czas zauważalna jest tendencja spadkowa wśrod ofiar wypadków drogowych. Mimo, iż liczba kolizji na drodze istotnie wzrasta.