W jakich miejscach dochodzi najczęsciej do wypadków i co stanowi ich przyczynę- statystyki Policji.

Philadelphia_Police_-_gang_with_vehicle
Zuzu

Policyjni statystycy dość skrupulatnie odnotowują szereg parametrów związanych z zaszłym wypadkiem drogowym. Można się na przykład dowiedzieć w jakich miejscach dochodzi najczęściej do wypadków drogowych.

I tak w statystykach policyjnych czytamy:

„Miejsca powstawania wypadków drogowych:

W 2017 roku zdecydowana większość wypadków, bo 23 262 (71% ogółu) miały
miejsce w obszarze zabudowanym, zginęło w nich 1 238 osób (43,7%), a 27 014 zostało
rannych (68,4%).

Poza obszarem zabudowanym miało miejsce 9 498 wypadków (29%
ogółu), zginęły w nich 1 593 osoby (56,3%), a obrażenia ciała odniosło 12 452
uczestników ruchu (31,6%).

Mimo, iż większość wypadków wydarzyła się na obszarze zabudowanym, to
w wyniku wypadków mających miejsce w obszarze niezabudowanym zginęło więcej osób, mprawie w co szóstym wypadku zginął człowiek, podczas gdy w obszarze zabudowanym w co dziewiętnastym. Przyczynę takiego stanu rzeczy upatrywać można w tym, że na obszarach niezabudowanych kierujący rozwijają większe prędkości, często w jednym samochodzie ginie więcej niż jedna osoba, a ponadto pomoc lekarska dociera znacznie później.

Na prostych odcinkach dróg wystąpiło 17 947 wypadków. Kolejnym szczególnie
niebezpiecznym miejscem są skrzyżowania z drogą z pierwszeństwem przejazdu, na ich
obszarze miały miejsce 9 653 wypadki, śmierć poniosły 404 osoby, a obrażeń ciała doznało 11 996 osób.

Główne przyczyny wypadków na prostych odcinkach to:
– niedostosowanie prędkości do warunków ruchu – 3 536 wypadków,
– nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu – 2 030 wypadków,
– nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu na przejściu – 1 933 wypadki,
– nie zachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami – 1 747 wypadków,
– nieprawidłowe wyprzedzanie – 967 wypadków.

Główne przyczyny wypadków na skrzyżowaniach z pierwszeństwem przejazdu to:
– nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu – 4 790 wypadków,
– nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu na przejściu – 1 240 wypadków,
– niedostosowanie prędkości do warunków ruchu – 691 wypadków.

W 2017 roku zdecydowana większość wypadków miała miejsce na drogach jednojezdniowych, dwukierunkowych – zdarzeń tych było 26 112 co stanowi 79,7% wszystkich wypadków, zginęło w nich 2 448 osób (86,5% ogółu zabitych), a 31 256 osób zostało rannych.

Główne przyczyny wypadków występujących na drogach jedno jezdniowych
dwukierunkowych to:
– nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu – 6 066 wypadków,
– niedostosowanie prędkości do warunków ruchu – 5 640 wypadków,
– nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu na przejściu – 2 613 wypadków,
– niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami – 1 769 wypadków,
– nieprawidłowe wyprzedzanie – 1 265 wypadków.

Główne przyczyny wypadków występujących na drogach o dwóch jezdniach
jednokierunkowych to:
– nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu – 1 077 wypadków,
– niedostosowanie prędkości do warunków ruchu – 789 wypadków,
– nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu na przejściu – 627 wypadków,
– niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami – 527 wypadków.”

W zasadzie jeden wniosek pojawia się od razu, praktycznie w każdej statystyce główną przyczyną wypadku komunikacyjnego leżała w nierespektowaniu pierwszeństwa przejazdu.

Reklamy