Odszkodowanie dla obywatela Ukrainy za wypadek w Polsce.

W ciągu ostatnich dwóch lat doszło chyba do największej zmiany demograficznej w powojennej historii Polski. W granice III Rzeczypospolitej napłynęły masy imigrantów z Wschodu: Białorusi, Gruzji, Kazachstanu a przede wszystkim z Ukrainy.

Ukraińców według oficjalnych szacunków jest u nas już około miliona, sami Ukraińcy twierdzą, ze i dwa miliony ich obywateli szuka szczęścia między Odrą, Bugiem i Nysą.

Ukraińcy, Białorusini, Rosjanie szukają u nas szczęścia, ale tak jak i Polakom również im zdarzają się nieszczęścia. Wystarczy uważnie obserwować doniesienia medialne by usłyszeć o ukraińskich ofiarach wypadków drogowych, czy Ukraińcach, którzy ulegli wypadkowi w pracy.

Pytanie jakie często pada z ust naszych nowych sąsiadów jest następujące: Czy im jako obywatelom Ukrainy, Białorusi, Rosji, Gruzji, Mołdawii, czy Kazachstanu w takiej sytuacji przysługują roszczenia o zadośćuczynienie, odszkodowanie, rentę?

Odpowiedź na tak postawione pytanie jest oczywista.

Jeżeli przebywający w Polsce Ukrainiec na terytorium polski doznał z winy osoby trzeciej uszczerbku na zdrowiu, czy tez jego mienie zostało uszkodzone, to wobec niego znajdują zastosowanie te same normy prawne, które dotyczą Polaków. Tak samo jeżeli pracował na umowę o pracę a doznał wypadku przy pracy, to również może kierować swoje roszczenia do ZUS-u.

Na terytorium Polski przepisy kodeksu cywilnego nie dyskryminują w żaden sposób ofiar wypadków w zależności od tego, czy akurat w wyniku wypadku drogowego złamania ręki doznała Ukrainka, Białorusin, czy Polak.

Tak więc jeżeli drogi Czytelniku jesteś obywatelem Ukrainy czy jakimkolwiek innym cudzoziemcem i czytasz niniejszego bloga i miałeś to nieszczęście, iż zostałeś poszkodowany. To również tobie przysługuje roszczenie o  zapłatę zadośćuczynienia, odszkodowania za straty, czy renty. A twoi bliskim w przypadku twojej śmierci w wypadku również mogą zwracać się do działających w Polsce ubezpieczycieli o przyznanie zadośćuczynienia za śmierć osoby bliskiej. Nawet gdyby takie roszczenie na Ukrainie nie funkcjonowało.

Niniejszy wpis ma charakter wpisu gościnnego Pani adwokat Iryny Myzyny Ukrainki prowadzącej blogi:  rosyjskojęzyczny: https://kompensacjawpolsze.wordpress.com/

i ukraińskojęzyczny: https://kompensacjawpolszeinozemciblog.wordpress.com/