Prawdziwa rewolucja na rynku szkód komunikacyjnych: Koniec cesji = koniec skupów wierzytelności i duży znak zapytania dla bezgotówkowego rozliczenia szkód Komunikacyjnych.

action adult auto automobile
Photo by Fancycrave.com on Pexels.com

Napisałem ostatnio artykuł o możliwym, choć mało prawdopodobnym domiarze VAT-u dla firm zajmujących się skupem wierzytelności.

W odpowiedzi jeden z Czytelników zwrócił się do mnie z takim zapytaniem:

„Dzień Dobry Panie Bartoszu właśnie przeczytałem post o vacie przy skupie wierzytelności , być może już niebawem nie będzie takiego problemu maił urząd skarbowy czy vat się należy czy też nie. Nasz kochany Senat chce wprowadzić ustawę mającą na celu w teorii ochronę interesu osób poszkodowanych w wypadkach. W rzeczywistości wrzucili tam art 9 całkowicie zabraniający stosowania cesji .  Prowadzę wypożyczalnie aut zastępczych i czasem likwiduję w całości szkodę dla klienta . Wówczas klient podpisuje mi cesję i za naprawę i za auto zastępcze ja robię kosztorys wysyłam do TU po akceptacji naprawiam auto i wysyłam fv za auto zastępcze i naprawę do TU często jest tak że muszę iść do sądu ponieważ kwestionują czy to zakres naprawy czy to czas najmu auta zastępczego . Po wprowadzeniu tej ustawy to klient przed naprawą będzie musiał zapłacić a dopiero potem ubiegać sie o zwrot od TU a co za tym idzie to on będzie musiał się sądzić i brać na klatę wszystkie z tym związane kwestie . Jak Pan to widzi ?”

W pierwszej kolejności odwołajmy się do planowanych przepisów:

USTAWA
z dnia
o świadczeniu usług w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych wynikających
z czynu niedozwolonego

Art. 1. Ustawa określa prawa i obowiązki stron umowy o dochodzenie roszczeń
odszkodowawczych wynikających z czynu niedozwolonego, zwanych dalej „roszczeniami
odszkodowawczymi” oraz zasady prowadzenia akwizycji i reklamy usług w zakresie
dochodzenia roszczeń odszkodowawczych.

Art. 9. Nie można przenieść wierzytelności z tytułu czynów niedozwolonych na doradcę lub osobę trzecią.

Tytułem wyjaśnienia czynem niedozwolonym są te zdarzenia, w wyniku którego powstała szkoda, za którą jest ponoszona odpowiedzialność cywilna.

Zdarzenie to nie musi mieć nic wspólnego z działaniem, zaniechaniem czy winą człowieka ( może być także oparte na zasadzie ryzyka, czy słuszności). 

W skrócie pod przepis ten będą podpadały wszystkie szkody powstałe w wyniku wypadków komunikacyjnych, czy innych wypadków, za których skutki ponosić będzie osoba trzecia. Ustawa co ciekawe wydaje się nie obejmować szkód z AC, z NW ( przynajmniej części) czy innych polis dobrowolnych.

Natomiast będzie obejmować szkody z OC.

Zgodnie więc z art. 9 ustawy (planowanej) wprowadzony ma być zakaz cesji tego typu roszczeń.

W tym momencie jak słusznie zauważył Czytelnik w zasadzie nie możliwa będzie cesja na zabezpieczenie dla warsztatu naprawczego przy szkodzie bezgotówkowej, czy niemożliwa będzie dalsza sprzedaż roszczeń.

Tym samym moim zdaniem powstaje prawdziwy problem dla firm skupujących odszkodowania, w zasadzie trzeba chyba powiedzieć wprost business ten się kończy.

Warsztaty samochodowe w zasadzie przestaną działać w oparciu o rozliczenie bezgotówkowe.  Jednocześnie bowiem z zakazem cesji ustawa wprowadza również zakaz odbierania świadczeń od ubezpieczyciela przez podmiot inny jak warsztat samochodowy.

No cóż dziwie się, że jeszcze nie ma protestu mechaników i blacharzy samochodowych przed Sejmem.

 A co Państwo sądzicie?

Autor: bartoszkowalak

Nazywam się Bartosz Kowalak i jestem prawnikiem, radcą prawnym, do tego jeszcze wspólnikiem w Kowalak Jędrzejewska i Partnerzy Kancelaria Prawna w Poznaniu. Kilka informacji więcej można znaleźć na naszej stronie http://www.prawnikpoznanski.pl. W zasadzie od początku kariery zawodowej miałem i nadal mam do czynienia z sprawami związanymi z dochodzeniem odszkodowań, czy to za wypadki drogowe, czy inne zdarzenia powodujące, iż u jednej osoby z winy drugiej dochodzi do powstania szkody na osobie lub w majątku. W skrócie można by więc napisać, iż obracam się w dziedzinie, która można by dla potrzeb niniejszego bloga nazwać prawem odszkodowań. Prawem odszkodowań- a więc odpowiedzią na pytanie, kto, za co, komu i ile ma zapłacić, gdy zawinił. Temat ten w zasadzie sprawia mi satysfakcję zawodową, tak więc jest to dziedzina prawa,z która lubię się mierzyć. Dlatego też postanowiłem także poza polem działania jakim jest sądowa wokanda spróbować moich sił także poprzez to medium jakim jest niniejszy blog. Chciałbym tutaj pisać o ciekawych rzeczach, często ciekawostkach, związanych z odszkodowaniami. Podzielić się moimi przemyśleniami czy też może udzielić jakieś rady. Drugą gałęzią, której poswięcam sporo uwagi sa sprawy spadkowe: Tak poza tematem bloga zapraszam do zapoznania się z oferta prowadzenia spraw spadkowych. Tak się złożyło, iż poza odszkodowaniami jest to druga gałąź prawa, którą się zajmuję: https://prawospadkowepoznan.pl/

23 myśli na temat “Prawdziwa rewolucja na rynku szkód komunikacyjnych: Koniec cesji = koniec skupów wierzytelności i duży znak zapytania dla bezgotówkowego rozliczenia szkód Komunikacyjnych.”

 1. Nie do wiary!!!
  Mam wypożyczalnie aut i warsztat samochodowy a taka praktyka jest nie do przyjęcia i celowo utrudnia dochodzenie prawidłowych kosztów Poszkodowanych od ubezpieczycieli…
  Pisząc wprost to ubezpieczyciel PZU i inni próbują przeforsować zakaz cesji pod przykrywką ochrony klienta aby utrudnić zapłatę wynikłych z najmów bądź zaniżonych odszkodowań.
  Dopracowanie przepisów ochraniających klientów winny dotyczyć szkód zdrowotnych których cesją nie da się sprzedać ani przekazać tylko umowami o dochodzenie roszczeń. Tutaj jestem zdania że jak najbardziej ale nie dochodzenie szkód komunikacyjnych.

  Polubienie

   1. Główna osoba forsują te zmiany to przecież senator Grzegorz Bierecki (Twórca SKOK) i członek rady nadzorczej (i udziałowiec) Towarzystwa Ubezpieczeniowego.

    Polubienie

   2. Witam Panie Bartoszu,
    Tak, jest olbrzymi nacisk na zwiększenie zysków PZU. A co Pan powie na takie „świeże spojrzenie” PZU na ugruntowane już przecież orzecznictwo, wg którego poszkodowany ma prawo wyboru warsztatu, który dokona naprawy jego pojazdu: „Poszkodowany nie musi korzystać z sieci naprawczej PZU. Może też naprawić pojazd w dowolnym wybranym przez siebie warsztacie za cenę uzgodnioną z PZU. Przy takim rozwiązaniu odszkodowanie w ustalonej kwocie wypłacane jest albo poszkodowanemu, albo upoważnionemu przez niego warsztatowi. Kwota nie może być wyższa niż ta, którą ubezpieczyciel zapłaciłby warsztatowi z sieci naprawczej współpracującej z PZU.”
    https://www.se.pl/auto/porady/z-korzyscia-dla-poszkodowanego-ubezpieczyciel-zorganizuje-naprawe-auta-i-zalatwi-samochod-zastepczy-aa-UvCw-nndV-SU8e.html
    PZU ostatnio „weryfikuje” faktury niezależnych warsztatów do wziętych z sufitu kwot wpisując takiej treści formułkę: „łączny akceptowalny koszt naprawy – kwota (tu dowolnie wstawiona kwota) netto . Za tę kwotę PZU w warsztacie SN może przywrócić pojazd do stanu poprzedniego, przy zachowaniu technologii producenta pojazdu i z wykorzystaniem części i materiałów ujętych w niniejszym kosztorysie. Poszkodowany korzystając z prawa wskazanego w art. 363 § 1 kc, rezygnując z przywrócenia pojazdu do stanu sprzed zdarzenia przez sprawcę lub odpowiadającego za niego ubezpieczyciela, sam dokonując naprawy w wybranym przez siebie warsztacie, nie może doprowadzić do zwiększenia wartości należnego odszkodowania. Wyższe koszty w okolicznościach sprawy uznajemy za niecelowe i ekonomicznie nieuzasadnione”.

    Polubienie

    1. O ile jeszcze twierdzenie, że ubezpieczyciel może dostarczyć tańsze części, bo ma lepsze kontakty z dystrybucją jest dla mnie powiedzmy zrozumiałe, to narzucanie warsztatu już nie. Z warsztatem trochę jak z adwokatem, lekarzem chcemy taki, któremu ufamy. I który jest dla nas wygodny z jakiś powodów.

     Nie, jak dla mnie jest to absolutnie chybioba argumentacja.

     Polubienie

     1. Dla mnie podobnie jak planowany zakaz cesji to uderzenie wolność prowadzenia działalności gospodarczej.To samo jak to że poszkodowany powiększył rozmiar szkody bo korzystał z prywatnego leczenia zamiast czekać 2 lata na rehabilitację w ramach NFZ.

      Polubienie

      1. z prywatnym leczeniem, to raczej sprawa już rozstrzygnięta. Zresztą ja jestem osobiście zwolennikiem przerzucenia kosztów leczenia w NFZ także na ubezpieczycieli. Fakt pojdzie składka do gory, ale suma summarum wszystkim wyszłoby to na dobre.

       Polubienie

       1. Mnie zarzucili powiększenie rozmiaru szkody bo mogłem korzystać z NFZ w ich ocenie nie było niezbędne podejmowanie leczenia prywatnego można było poczekać.Widziałem ostatnio opracowanie na temat odszkodowań dla ofiar wypadków.Wniosek był taki że ubezpieczyciele powinni skupić się przede wszystkim na jak najszybszym i skutecznym przywróceniu poszkodowanych do sprawności z przed wypadku stosując wszystkie dostępne i najnowsze metody. Kwestia samego zadośćuczynienia powinna być sprawą drugorzędną.Oczywiście ubezpieczyciele nie są tym zainteresowani lepiej leczenie przerzucić na NFZ a poszkodowanemu wypłacić grosze niż ponosić koszt drogiego ale nowoczesnego i skutecznego leczenia.Nie rozumiem dlaczego obywatele mają pośrednio powiększać zysk ubezpieczycielom finansując ze swoich składek leczenie ofiar wypadków które powodują klienci TU a na których TU zarabiają miliardy.

        Polubienie

         1. Z tego co pamiętam był projekt ustawy umożliwiającej dla NFZ regres od TU ale jak zwykle nic z tego nie wyszło: „. Projekt regulacji stanowi kolejny krok do upowszechniania tego typu
          rozwiązań w polskim systemie prawnym, co znajduje szersze uzasadnienie patrząc na całość
          materii przez pryzmat sprawiedliwości społecznej. Od tej pory bowiem to sprawcy deliktów
          będą ponosili bezpośrednio lub pośrednio poprzez swojego ubezpieczyciela w zakresie
          odpowiedzialności cywilnej (OC) koszty leczenia poszkodowanych przez nich ofiar, przy
          czym zaspokojenie roszczeń podmiotu zobowiązanego do finansowania świadczeń opieki
          zdrowotnej ze środków publicznych (tutaj Narodowemu Funduszowi Zdrowia) będzie
          następowało w drodze roszczenia regresowego (zwrotnego), czyli po pokryciu kosztów
          leczenia NFZ będzie się zwracał do sprawcy lub jego ubezpieczyciela o naprawienie szkody
          (tutaj refundacji poniesionych kosztów leczenia osoby poszkodowanej przez sprawcę).
          Usunięty zostanie tym samym zasadniczy mankament poprzedniej regulacji, która
          obowiązek pokrywania kosztów leczenia ofiar wypadków nakładała przede wszystkim na
          posiadaczy pojazdów mechanicznych i to niezależnie od tego, czy wyrządzili oni szkodę czy
          też nie. Pozostawienie poza obecnie obowiązującą regulacją innych zobowiązanych do
          odszkodowania podmiotów, jak w przypadku odpowiedzialności pracodawców względem
          pracowników, wszelkich podmiotów gospodarczych względem osób trzecich, np. firm
          budowlanych, właścicieli nieruchomości, zarządców nieruchomości, producentów za produkt
          niebezpieczny i szeregu innych stanowi rozwiązanie błędne i wręcz niekonstytucyjne na
          skutek nierównego traktowania obywateli wobec prawa.”

          Polubienie

     2. Wiadomości z frontu:
      Z decyzji PZU : „Opowiadając na pismo, w którym wnoszą Państwo o nadesłanie kalkulacji naprawy warsztatu Sieci Naprawczej PZU, na podstawie której dokonaliśmy wyliczenia kosztów naprawy informujemy, że z uwagi na ograniczenia wynikające z konieczności zachowania tajemnicy handlowej , nie możemy przekazać Państwu żądanego dokumentu”
      Czyż to nie piękne?

      Polubienie

      1. Tak, na bank tajemnica handlowa. Paragraf 22 i tyle. Ale za Pani pozwoleniem użyje w cyklu „ubezpieczeniowe pajacyki”. Cykl co prawda jeszcze nie powstał, ale ostatnio kilka zwalajacych z nóg decyzji ubezpeczalni dostałem tak więc pomyślałem, iż prezentacja tego typu wynalazków przyn ajmniej humor poprawi 😁

       Polubienie

       1. Sam kontakt z PZU może spowodować konieczność wizyty u psychiatry. A potem maja pretensje że się człowiek nie wstawił na badanie u nich ;-)na trzeźwo ciężko ich zrozumieć. Ich pismami można torturowac terrorystów.

        Polubione przez 1 osoba

        1. A jak ma się to do pełnego dostępu do wszystkich dokumentów występujących w procesie likwidacji szkody. Tu można już chyba wystąpić do KNF bo jawnie łamią prawo.

         Polubienie

          1. Od poszkodowanego wymagają udowodnienia wszystkiego a my mamy im wierzyć na słowo. Szkoda że nikt nie widzi problemu w tym, że oszuści ubezpieczeniowi częściej są jednak po stronie TU na co jasno wskazują miliardowe zyski a nie straty. Ilość spraw i spraw przegranych przez TU nikogo nie skłoniła do refleksji, że system nie działa jak powinien bo przecież sądy nie są od prawidłowej likwidacji szkód.

           Polubione przez 1 osoba

 2. Jeśli ta ustawa przejdzie, to staniemy się krajem 3 świata ( o ile już nie jesteśmy). Co do cesji. Czy wyobrażacie sobie brak możliwości naprawy bezgotówkowej? Kto w tym kraju kupi auto nowe? Powiedzmy naprawa po stłuczce auta, która wyniesie powiedzmy 20 tyś. PLN (wystarczy zderzak z czujnikami, ksenony itp). Kto za to zapłaci z własnej kieszeni nie mając pewności czy i kiedy ubezpieczyciel mu zwróci?
  Dojdzie do patologii. Naprawy samochodów najtańszym (jedynym bezpiecznym) kosztem, na zamiennikach. A jeśli kupiliście auto nowe. Co z gwarancją, skoro do naprawy użyliście części nieoryginalnych, a samochód naprawiany był w nieautoryzowanym serwisie?
  Teraz wyobraźcie sobie auto w leasingu. Tam umowa obliguje Cię do naprawy na oryginalnych częściach. W tym kraju będą po ulicach jeździły jedynie szroty. Każda stłuczka nie z mojej winy, może mnie zrujnować.
  Kancelarie istnieją, ponieważ jest patologia w likwidacji szkód. Taką ustawą, pod przykrywką walki z patologią kancelarii pogłębią patologię we właściwym traktowaniu poszkodowanych. Co ja mówię, nie pogłębią. Jakakolwiek likwidacja szkód, przestanie istnieć.

  Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

%d blogerów lubi to: