Czy należy się odszkodowanie za wstrząśnienie mózgu?

mri_head_side
foto: Ranveig

Wśród konsekwencji wypadków komunikacyjnych jednym z najczęstszych jest wstrząśnienie mózgu.

Czym jest dokładnie wstrząśnienie mózgu?

Pod tą jednostką chorobową kryją się zazwyczaj krótkotrwałe zaburzenie czynności mózgu, które to zaburzenia nie pozostawiają istotnych zmian w strukturze mózgu.

Z swojej definicji wystąpienie wstrząśnienia mózgu nie wiąże się zatem z jakimkolwiek uszkodzeniem układu nerwowego a zwłaszcza mózgu.

Tym samym, gdy uraz, którego doznał poszkodowany w wyniku wypadku komunikacyjnego, czy z innej przyczyny jak chociażby upadek na oblodzonej powierzchni, ogranicza się jedynie do wstrząśnienia mózgu, to objawy powinny minąć samoistnie bez śladu.

Podsumowując jeżeli po wstrząśnieniu mózgu dochodzimy do siebie to doznaliśmy właśnie wstrząśnienia mózgu, gdyby było inaczej, to oznaczałoby, iż doszło do powstania jakiejś innej jednostki chorobowej.

Dodać należy, iż typowymi objawami wstrząśnienia mózgu są: krótkotrwała utrata świadomości i zaburzenia pamięci.

Wstrząsowi mózgu mogą także towarzyszyć takie dolegliwości jak: ból głowy, problemy z pamięcią, koncentracją, zaburzenia równowagi, nudności, wymioty czy spóźnione reakcje i problemy z prawidłową artykulacją – wysławianiem się.

Czy zatem należy się odszkodowanie za uraz w postaci wstrząśnienia mózgu, skoro w teorii poszkodowany z urazu tego wychodzi bez szwanku?

Po pierwsze, to zakład ubezpieczeń w takiej sytuacji przypuszczalnie wyda decyzje odmowną. Właśnie wskazując na brak powstania u poszkodowanego uszczerbku na zdrowiu. Faktycznie przyjęta przez Ustawodawcę tabela oceny procentowego  uszczerbku na zdrowiu nie zawiera takiej jednostki chorobowej jak wstrząśnienie mózgu.

Niemniej jednak nawet zakładając, iż rzeczywiście uszczerbek na zdrowiu u poszkodowanego wynosi zero %, to nie oznacza, iż nie poniósł on krzywdy, która wymaga naprawienia. Konsekwencje wstrząśnienia mózgu są bowiem dość dotkliwe. Od 7 dniowej obserwacji szpitalnej zaczynając po wskazane wyżej konsekwencje jak bóle głowy, problemy z pamięcią, wysławianiem się itd.

Więcej na ten temat pisałem w tym WPISIE.

Po drugie nie jest niestety tak, iż urazy głowy ograniczają się tylko do wstrząśnienia mózgu. Nawet gdy sma układ nerwowy nie ulega uszkodzeniu. Często jednak bóle głowy, problemy z mową, pamięcią utrzymują się, tak iż neurolog stwierdza wystąpienie zaburzeń adaptacyjnych będące następstwem urazów  i wypadków, w których nie doszło do trwałych uszkodzeń OUN jak chociażby utrwalone nerwice związane z urazem głowy. Wówczas zgodnie z tabelą taki uraz może być punktowany jako co najmniej 5% uszczerbek na zdrowiu. Tym samym roszczenie o zadośćuczynienie także będzie wyrażać się w znacznie większej kwocie.