Ile odszkodowania za złamany nadgarstek (uraz nadgarstka)?

Rozstrój zdrowia związany z urazami w obrębie nadgarstków są jednymi z najczęstszych konsekwencji wypadków jakie przytrafiają się poszkodowanym.

Najczęściej uraz nadgarstka, czy to zwichnięcie, obicie, czy złamanie kości nadgarstka jest konsekwencją różnego rodzaju upadków. Gdy tylko temperatury spadną poniżej zera i zacznie prószyć śnieg do szpitali zgłaszają się dziesiątki osób, które poślizgnęły się na nieposypanym chodniku, a upadając coś im chrupnęło w nadgarstku.

Uraz ten jest także bardzo popularny wśród motocyklistów. Często motocyklista w zasadzie wychodzi z zdarzenia drogowego bez szwanku, poza właśnie nadgarstkami. Dlaczego tak się dzieje. Otóż gwałtownie hamując motocyklista przenosi ciężar swojego ciała i nacisk na kierownice. Siły działające przy takim manewrze często powodują, iż ścięgna, mięśnie nie wytrzymują.

Ile zatem może domagać się od ubezpieczyciela, czy sprawcy szkody poszkodowany, który doznał uszczerbku na zdrowiu w zakresie nadgarstków?

Jakiś czas temu pisałem artykuł o wysokości możliwego do uzyskania odszkodowania w przypadku złamania ręki. Konkluzja moja jest taka, iż bez analizy tego jednego konkretnego przypadku trudno ocenić ile – w jakiej wysokości odszkodowanie się należy.

Sąd ustalając zadośćuczynienie za dany uszczerbek na zdrowiu musi wziąć pod uwagę całość okoliczności, które towarzyszą powstaniu tego konkretnego uszczerbku.

Istotne jest chociażby w jakim wieku jest osoba poszkodowana?

Jaki wykonuje zawód? Czy złamanie nadgarstka lub jego zwichnięcie ma lub będzie miało wpływ na wykonywany zawód?

Czy złamanie pociąga za sobą także ograniczenie funkcji ręki?

Czy w związku z złamaniem nadgarstka poszkodowany będzie zmuszony do porzucenia ulubionego hobby – np. nie będzie mógł grać w koszykówkę, czy przekopać ogródka na działce?

Znaczenie ma jak nadgarstek się zrasta, czy występują komplikacje, ile było operacji?

Czy osoba jest lewo, czy praworęczna?

Czy była prowadzona rehabilitacja, jak intensywna i jak długo?

Słowem każda okoliczność, która u poszkodowanego uległa negatywnej zmianie w wyniku doznanego urazu nadgarstka ma przełożenie na wysokość zadośćuczynienia.

Sądy oczywiście posiłkują się także ustalanym przez biegłego, w tym wypadku ortopedę, uszczerbkiem na zdrowiu. Co oczywiste im uszczerbek ten będzie wyższy tym wyższe zadośćuczynienie.

W przypadku urazów nadgarstka Tabela zawarta w OBWIESZCZENIU MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 18 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szczegółowych zasad orzekania o stałym lub długotrwałym uszczerbku na zdrowiu, trybu postępowania przewiduje następujące widełki procentowego uszczerbku na zdrowiu, w zależności od charakteru urazu jakiemu uległ nadgarstek:

Nadgarstek

130.

Ograniczenia ruchomości w obrębie nadgarstka

w następstwie jego uszkodzeń (skręcenia, zwichnięcia,

złamania kości nadgarstka, martwice aseptyczne tych kości)

– w zależności od ustawienia, zakresu ruchów, objawów

bólowych i troficznych oraz funkcji palców:

a) ograniczenie ruchomości prawy 5–10

lewy 3–8

b) ograniczenie ruchomości dużego stopnia prawy 10–20

lewy 8–15

c) ograniczenia ruchomości dużego stopnia z ustawieniem

ręki czynnościowo niekorzystnym

prawy

lewy

20–30

15–25

131. Całkowite zesztywnienie w obrębie nadgarstka:

a) w ustawieniu czynnościowo korzystnym – w zależności

od stopnia upośledzenia funkcji dłoni i palców

prawy

lewy

15–30

10–25

b) w ustawieniu czynnościowo niekorzystnym –

w zależności od stopnia upośledzenia funkcji dłoni i palców

prawy

lewy

25–45

20–40

132.

Uszkodzenia nadgarstka powikłane głębokimi, trwałymi

zmianami troficznymi, przewlekłym ropnym zapaleniem

kości nadgarstka, przetokami i zmianami neurologicznymi

ocenia się według pozycji 130 i 131, zwiększając stopień

stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu

w zależności od stopnia powikłań o:

1–10

133. Utrata ręki na poziomie nadgarstka prawa 55

lewa 50

Jak więc widać uszczerbek stwierdzony przy urazie nadgarstka może być bliski zeru, a może też sięgać kilkudziesięciu procent. Sąd w zależności więc od komplikacji zdrowotnych może więc zasądzić 2-5 tyś złotych albo i kilkadziesiąt tysięcy złotych.

W tym miejscu warto może wskazać kilka rozstrzygnięć wydanych przez sądy w przy tego typu roszczeniach z skrótowym opisem stanu faktycznego. Co pozwoli Czytelnikowi na wyrobienie sobie zdania

I tak w wyroku o sygn. akt: XI C 623/14 Sąd Rejonowy Wrocław Fabryczna we Wrocławiu z 2016-02-16 Zasądził łącznie po uwzględnieniue wcześniej przyznanej kwoty 20.000 zł wskazując następujący stan faktyczny

„K. S. (1) wskutek kolizji doznał obrażeń ciała w postaci stłuczenia głowy, urazu odcinka szyjnego kręgosłupa, stłuczenia klatki piersiowej i złamania kości łódeczkowatej nadgarstka prawego. Urazy te spowodowały u niego bólowe ograniczenie ruchomości w odcinku szyjnym, ograniczenie ruchomości kończyny górnej prawej oraz dolegliwości bólowe śródręcza.

Mimo podjętego leczenia (leki przeciwbólowe, kołnierz szyjny, opatrunek gipsowy ręki, rehabilitacja) K. S. (1) w dalszym ciągu odczuwa skutki zdarzenia, w tym bóle okolicy nadgarstka

w rzucie I kości śródręcza i kręgosłupa szyjnego z ograniczeniem ruchomości biernej i czynnej, bóle

i zawroty głowy.

Z uwagi na odczuwane dolegliwości K. S. (1) przestał uprawiać sport i musi korzystać

z pomocy innych przy wykonywaniu pracy zawodowej i przy pracach ogrodniczych. Nie jest w stanie podnosić większych ciężarów.”

W innym wyroku I C 486/13 Sąd Rejonowy w Łańcucie z 2015-09-10 przynał na rzecz poszkodowanego łącznie z wcześniej przyznaną kwotą 16 tyś

Sąd ustalił, co następuje :

„W dniu 22.05.2013r. w miejscowości R. K. C. jechała do pracy rowerem. Kierujący samochodem osobowym marki O., podczas wyprzedzania rowerzystki nie zachował szczególnej ostrożności i doprowadził do potrącenia powódki, uderzając w tylne koło roweru i powodując jej upadek.

Pojazd sprawcy szkody był objęty obowiązkowym ubezpieczeniem OC u pozwanego ubezpieczyciela.

/ akta szkody – k. 100, k. 103, zeznania powódki – k. 110/

W wyniku tego zdarzenia powódka K. C. doznała następujących obrażeń ciała:

– stłuczenia łuku brwiowego z raną tłuczoną strony lewej

dystorsji nadgarstka prawego / dominująca/ ze złamaniem dalszego końca kości przedramienia prawego, śródstawowego, wielofragmentowego, z przemieszczeniem odłamów.

Bezpośrednio po urazie powódka została zaopatrzona przez lekarza z Pogotowia (…), a następnie przyjęta do Oddziału Ortopedii Centrum Medycznego w Ł., gdzie przebywała do dnia 24.05.2013r. W trakcie hospitalizacji wykonano stabilizację złamania śrubą oraz unieruchomiono uszkodzoną kończynę w opatrunku gipsowym na okres sześciu tygodni.

Po usunięciu unieruchomienia w (…) zastosowano rehabilitację i fizykoterapię ambulatoryjną.”

cji poznańskiej

Bartosz Kowalak – radca prawny

Punkt 3 tabeli oceny procentowej trwałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, stanowiącej załącznik do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 grudnia 2002r.  w sprawie szczegółowych zasad orzekania o stałym lub długotrwałym uszczerbku na zdrowiu, trybu postępowania przy ustalaniu tego uszczerbku oraz postępowania o wypłatę jednorazowego odszkodowania przewiduje możliwość ustalenia uszczerbku w związku z ubytkiem w kościach czaszki.

Procent uszczerbku zależy od tego, jaką średnicę ma taki ubytek. Za ubytek o średnicy poniżej 2,5 cm możliwe jest ustalenie uszczerbku w wysokości 7 %, a za ubytek o średnicy powyżej 2,5 cm od 10 do 25 % w zależności od rozmiarów tego ubytku. Kwota zadośćuczynienia za jeden procent uszczerbku może być różna w zależności od uznania Sądu, jedną z kwot uznanych za taki procent przez sądy apelacji poznańskiej jest kwota 1660 zł. Przyjmując taką kwotę za ubytek o średnicy poniżej 2,5 cm można otrzymać zadośćuczynienie w wysokości 11620 zł, a powyżej 2,5 cm od 16.600 zł do 41.500 zł.

Widać więc, że to dość poważny uraz, zazwyczaj wiąże się więc z dość wysoką kwotą zadośćuczynienia, choć oczywiście jego wysokość zależy od indywidualnego przypadku, zwłaszcza, że często występuje on jednocześnie z innymi uszczerbkami związanymi z urazem głowy, między innymi z uszkodzeniem kości sklepienia czaszki. Ponadto, nie można zapominać, że na wysokość zadośćuczynienia wpływa nie tylko wysokość ustalonego uszczerbku, ale również inne czynniki wpływające na rozmiar doznanego przez poszkodowanego cierpienia.

Sądy w Poznaniu wielokrotnie rozpoznawały sprawy o zadośćuczynienie w związku z takim urazem.

Przykładowo  uszczerbek taki ustalił w oparciu o opinię biegłego Sąd Okręgowy w Poznaniu z dnia 11 kwietnia 2019r. w sprawie o sygn. akt  XIIC 2391/15. W sprawie tej poszkodowany doznał ubytku w kościach czaszki poniżej 2,5 cm, co odpowiada uszczerbkowi w wysokości 7 %. Nie był to jednak jedyny uszczerbek, którego doznał, gdyż oprócz tego stwierdzono u niego porażenie nastawności jednego oka (15% stałego uszczerbku na zdrowiu),  uszkodzenie kości sklepienia czaszki (8%), encefalopatię bez zmian charakterologicznych (30%), za co po przeanalizowaniu również innych czynników, Sąd uznał za właściwą kwotę zadośćuczynienia 110.000 zł.

Mam nadzieję, iż moja praca w jakikolwiek sposób pomogła w twojej sprawie odszkodowawczej, czy w ocenie twoich szans na uzyskanie należytego zadośćuczynienia od zakładu ubezpieczeń. Jeżeli tak, to się cieszę. Możesz zostawić komentarz lub poszperać po blogu w poszukiwaniu innych tematów związanych z dochodzeniem odszkodowań. Jeżeli nie czujesz się na siłach by prowadzić samemu spor z ubezpieczalniom zapraszam do kontaktu z moją osobą.

Z wyrazami szacunku

Bartosz Kowalak

Kancelaria Prawna

795777519

ul. Mickiewicza 18a/3 Poznań

www.prawnikpoznanski.pl

Autor: bartoszkowalak

Nazywam się Bartosz Kowalak i jestem prawnikiem, radcą prawnym, do tego jeszcze wspólnikiem w Kowalak Jędrzejewska i Partnerzy Kancelaria Prawna w Poznaniu. Kilka informacji więcej można znaleźć na naszej stronie http://www.prawnikpoznanski.pl. W zasadzie od początku kariery zawodowej miałem i nadal mam do czynienia z sprawami związanymi z dochodzeniem odszkodowań, czy to za wypadki drogowe, czy inne zdarzenia powodujące, iż u jednej osoby z winy drugiej dochodzi do powstania szkody na osobie lub w majątku. W skrócie można by więc napisać, iż obracam się w dziedzinie, która można by dla potrzeb niniejszego bloga nazwać prawem odszkodowań. Prawem odszkodowań- a więc odpowiedzią na pytanie, kto, za co, komu i ile ma zapłacić, gdy zawinił. Temat ten w zasadzie sprawia mi satysfakcję zawodową, tak więc jest to dziedzina prawa,z która lubię się mierzyć. Dlatego też postanowiłem także poza polem działania jakim jest sądowa wokanda spróbować moich sił także poprzez to medium jakim jest niniejszy blog. Chciałbym tutaj pisać o ciekawych rzeczach, często ciekawostkach, związanych z odszkodowaniami. Podzielić się moimi przemyśleniami czy też może udzielić jakieś rady. Drugą gałęzią, której poswięcam sporo uwagi sa sprawy spadkowe: Tak poza tematem bloga zapraszam do zapoznania się z oferta prowadzenia spraw spadkowych. Tak się złożyło, iż poza odszkodowaniami jest to druga gałąź prawa, którą się zajmuję: https://prawospadkowepoznan.pl/

26 myśli na temat “Ile odszkodowania za złamany nadgarstek (uraz nadgarstka)?”

 1. Witam.złamałam rękę w nadgarstku. mam załozony gips założyli mi na miesiąc.ale ręka mi cały czas drętwieje.byłam u chirurga i ten mówi że wszystko w porządku.zwolnienie mam do 2109. Mam pytanie, bo do zdarzenia doszło w sklepie na moim zdaniem xle zonaczonych schodach. Czy mogę się od sklepu domagać odszkodowania za złamany nadgarstek?

  Polubienie

  1. Dzień dobry, Może się Pan domagać o ile można by tu wykazać winę właściciela/użytkownika sklepu. Jezeli twierdzi Pan, że schody były źle zaznaczone albo wybudowane sprzecznie z prawem budowlanym, to jak najbardziej byłyby podstawu do ządania zadoścuczynienia.

   Polubienie

 2. Syn miał 4,5 roku gdy złamał rękę na trampolinie – lewa ręka, złamanie gałązkowe jednej kości, 6 tygodni w gipsie. Złożyłam wniosek o odszkodowanie z PZU, mały był ubezpieczony w przedszkolu, Dziś dzwoniła miła Pani z PZU i zaproponowała 600 zł. Mogę się zgodzić lub iść na komisję lekarska. Mam pytanie czy się zgadzać?

  Polubienie

  1. Dzień dobry, Bez znajomosci treści polisy i OWU odysłajacych do tabeli uszczerbków na zdrowiu trudno sie tutaj odnieśc do tej propozycji.
   Proponowałbym zatem dotarcie do tych dokumentów i na tej podstawie podjęcie decyzji.

   Polubienie

 3. Witam

  Mam taki ogolny problem. Byłam uczestnikiem wypadku samochodowego zderzenie z innym pojazdem wina drugiego kierowcy jest bezsprzeczna . Na miejscu zdarzenia była Policja koleś otrzymał mandat.

  Problem taki, że ja doznałam licznych obrażeń ciała obecnie przechodzę rehabilitacje i się leczę.

  Na razie z sprawą nic nie robilam.
  Ale chce sprawę ruszyć
  Chciałabym się dowiedzieć czego mogę się od niego domagać albo od niego ubezpieczyciela?

  i co to jest odszkodowanie z OC a co to jest odszkodowanie z NNW ?

  i jak się ma do tego zadośćuczynienie ? Do kogo wystąpić z roszczeniem ? w jakim czasie to zrobic?
  Działac samemu, czy zatrudnic adwokata?

  Polubienie

 4. witam. Mój mąż w wyniku upadku z drabiny doznał złamania obu kości nadgarstka (ręka lewa) z przemieszczeniem. od dnia wypadku do końca września był na zwolnieniu lekarskim. gips przez 6 tygodni potem kolejne tygodnie w ortezie. Dodam, że ręka była składana pod narkozą. Pzu wyceniło ten uszczerbek na 4%? nie wiem czy zgadzac się czy nie? pomocy

  Polubienie

  1. Dzien dobry,

   Zależy jaka tabelą się PZU posługuje.
   W pierwszej kolejności należałoby ustalić na podstawie, której tabeli to orzeczenie zostało wydane.

   I raczej musiałby się tu wypowiedzieć ortopeda. Czy te konkretne złamania mają charakter mało istotny czy nie.

   Polubienie

 5. Witam, mój mąż miał wypadek w pracy . Szef chce się,, dogadać” Chodzi mi konkretnie o wyliczenie procentu jaki mąż mógłby otrzymać na komisji . Kto może obliczyć procent uszczerbku na zdrowiu? Mąż potknął się i przewracajac sie do tyłu ręką natrafił na packę ,która przecieła tetnicę : uraz tetnicy promieniowej , uraz mięśnia dloniowego długiego, uraz odwodziciela długiego kciuka ręki lewej, uraz gałęzi powierzchniowej nerwu promieniowego. Bardzo proszę o radę czy mąż ma szanse na odszkodowanie z zus , czy lepiej dogadać się z pracodawcą. Tylko nie mamy pojecia kto może obliczyć procent uszczerbku. Pozdrawiam

  Polubienie

  1. Dzień dobry,

   W sumie to dziwne, że szef chce się dogadać.
   Zwłaszcza ze płaciłby ZUS a nie z kasy szefa, po to w sumie jest ubezpieczenie płacone.
   Inna kwestia to mam spore wątpliwości, czy taka ugoda byłaby prawnie dopuszczalna, ale to juz ryzyko szefa.

   Co do wyliczenia wysokosci uszczerbku to lekarz, w Państwa przypadku to moze byc więcej jak jeden, na pewno neurolog, być moze hematolog.

   Polubienie

 6. Dzien dobry corka idac do szkoly przechodzac przez ulice na druga strone poslizgnela sie i w skutek czego doznala zlamania nadgarstka .ile mozna dochodzic odszkodowania od podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie ulicy w czystosci.

  Polubienie

 7. Witam serdecznie! Doznałem urazu złamania kości łódeczkowatej w jej 1/3bliższej.Odłamy ustawione prawidłowo.W obrębie kości torbielowate przejasnienia-patologiczny charakter złamania.Taki jest opis zdjęcia rtg. Za mną 8tyg. w gipsie i 70 zabiegów rehabilitacyjnych. trwa to już 5 m-cy.Doktor mówi że zaraz będe mógł wrocic do pracy mimo ze kosć się do końca nie zrosła!Moje pytanie brzmi ile mógłbym za to dostac procent uszczerbku???z góry dziękuję

  Polubienie

  1. Dzień dobry, Nie jestem ortopedą wiec nie sposób mi odpowiedzieć, nie mówiąc o tym, ze nawet ortopeda musiałby najpierw Pana i Pana zdjęcia obejrzec, aby się w tym temacie wypowiedzieć, Natomiast zakres orzeczenia ma Pan zacytowany w artykule, który Pan komentuje.

   Polubienie

 8. witam
  w lipcu 2016 r miałem wypadek rowerowy na przejściu dla pieszych na zielonym świetle dla mnie (wytyczona ścieżka rowerowa) kierowca mi wyjechał wprost przed koło wymuszając moje gwałtowne hamowanie i wywrotkę przed maską auta. Lewy nadgarstek złamany, prawie 6 tyg gips, Rozstrój zdrowia powyżej 7 dni. Wina kierowcy, mandatu nie przyjął, Miał sprawę karną, Nie wiem jak się skończyła. Ja odpuściłem temat bo ucieszyłęm się że tylko złamana ręka a mogło być gorzej. Oczywiście dokumntację medyczną posiadam. Ciekawi mnie jaka kwota wchodziłaby do odszkodowania z OC sprawcy. Nie chciałbym zadoścuczynienia od niego osobiście, żeby go nie obciążać bo wiadomo, że nikt umyślnie w nikogo nie wjeżdza.(zagapił się, słońce mu swieciło w oczy, facet ok 60 itp). Interesowałoby mnie tylko dochodzenie pieniędzy z OC sprawcy, jaka suma orintacyjnie może wchodzić w grę?

  Polubienie

 9. Witam,
  Mam 13 lat złamałem rękę w nadgarstku na treningu piłki nożnej mam teraz 3tyg szynę i potem 4tyg gips ile moge dostać odszkodowania?

  Polubienie

 10. dzień dobry.
  Na początku stycznia miałem wypadek w pracy w wyniku czego doznałem urazu nadgarstka lewej dłoni i miednicy.W szpitalu spędziłem 6 dni gdzie stwierdzono wielofragmentowe złamanie części dalszej kości promieniowej z przemieszczeniem oraz wyrostka rylcowatego kości łokciowej przedramienia. Przezpanewkowe złamanie miednicy oraz złamanie masy bocznej kości krzyżowej po stronie lewej. Operacja otwarte nastawienie i stabilizcja płytą lcp nadgarstka.6 tygodni w szynie polegiwanie w domu 4 tygodnie by miednica się zrosła.Od maja wróciłem do pracy nadgarstek pobolewa jak również są ograniczeni ruchomości.Miednica również daje znać o sobie lekkim bólem.
  Na komisję ZUS oczekuję a PZU przyznało mi 9 % trwałego uszczerbku na zdrowiu. Mam pytanie czy to nie za mało ??
  Z góry dziękuję

  Polubienie

 11. Witam serdecznie .
  Mój syn ma 11 lat i w tym roku przechodzi samego siebie w wypadkach .Na początku czerwca ,na rowerze rozbił sobie brodę .Na sorze był opatrzony (otwarta rana policzka i ok. skroniowo-żuchwowej)Na kontrolę miałam udać się z synem za 7-10 dni.Nie zdążyłam ponieważ z niedzieli na poniedziałek dziecko złamało sobie rękę .Znowu wizyta na Sorze i stwierdzone złamanie obu trzonow kości przedramienia prawego z przemieszczeniem.Dostaliśmy skierowanie do innego miasta ponieważ tutaj nie było ortopedy dziecięcego. Syn ubezpieczony jest na 20￿000,00￿z.Ile mogę spodziewać się odszkodowania za tego typu wypadek.Nie chcę się dochodzić ,nie chcę aby to wszystko było uczciwe .
  Dziękuję za odpowiedź.

  Polubienie

  1. Dzień dobry, To zalezy od treści polisy i ustalenia komisji co do wysokosci uszczerbku na zdrowiu. Najprawdopodobniej jest tak, iż za każdy % uszczerbku należy mu się odpowiedna kwota określona w polisie.

   Polubienie

   1. Dziękuję .
    Mam jeszcze pytanie (dzisiaj dostałam odszkodowanie )uważam ,że to stanowczo za mało .Czy odwołując się mogę stracić dotychczasowe ,przyznane odszkodowanie ?Gdyby dziecko było wezwane na komisję ,odbywa się ona w miejscu zamieszkania?

    Polubienie

 12. Witam W marcu miałem wypadek . Uszkodzenie kości chrochowatej w nadgarstku z uszkodzeniem wszystkich palców. Operacja i 4 tyg. w gipsie. Ubezp. pzu Na ile mogę liczyć uszczerbku?

  Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

%d blogerów lubi to: